Pridruži se našim donatorima i doniraj na:

t.r. 160-0000000542618-76 Banka Intesa

Svrha uplate: donacija

Šifra plaćanja: 187,188,287,288,289… (zavisi od banke preko koje uplaćujete)

Hvala za dečiji osmeh!

Hvala za dečiji osmeh!