AkTIvni PROTIV PREPREKA

U Ćićevcu postoji Udruženje „Okular“ koje radi sa decom i  mladima i koje ravnopravno uključuje i decu i mlade koji imaju neki invaliditet. Oni realizuju različite projekte, a jedan od njih je  AkTIvni PROTIV PREPREKA. Koordinatorka projekta Suzana Gajić Jovanović navodi da se projekat realizuje zahvaljujući podršci Foruma mladih sa invaliditetom i Udruženja studenata sa hendikepom iz Beograda.

U okviru ovog projekta održan je trening u Dnevnom boravku u Varvarinu u periodu od 29. 2. do 1. 3. 2020. godine. Trening su držali Aleksandra Milutinović iz Ćićevca i Radovan Radulović iz Velike Plane. Ja sam bila jedna od učesnika i izabrana sam posle toga među 4 novinara koji će pisati za Okular.

Na treningu smo učili o novinarstvu, medijskoj pismenosti, aktivizmu, invaliditetu. Atmosfera je bila prijatna. Stekla su se nova prijateljstva. Posetile su nas televizije iz Varvarina i Kruševca. 

U naredna 4 meseca, ja ću vas izveštavati o najnovijim dešavanjima u Okularu, Ćićevcu i okruženju, zajedno sa mojim saradnicima:  Vanjom Stanojevićem, Anicom Vićić i Aleksandrom Nešićem.

Anđela Egerić

Rođena je 12. 1. 2004. u Riđevštici (Trstenik). Učenica je drugog razreda SOŠO „Veselin Nikolić“ u Kruševcu, gde se obrazuje za zanimanje pekara. Aktivna je u Udruženju „Okular“ u Ćićevcu. Učestvuje u radionicama, rekreativnim aktivnostima i humanitarnim akcijama i treninzima. Učestvovala je na treningu Udruženja studenata sa hendikepom pod nazivom „Promoteri socijalne inkluzije“, koji je održan u Vrnjačkoj Banji 2019. godine. Nakon treninga, realizovala je radionicu za svoje vršnjake/inje u školi, sa ciljem promocije socijalne inkluzije. Voli da učestvuje u humanitarnim akcijama i da se druži sa osobama koje dele njena interesovanja.