AkTIvni PROTIV PREPREKA

Udruženje “Okular” iz Ćićevca raspisuje:

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU “AkTIvni PROTIV PREPREKA”

Pozivamo mlade sa invaliditetom / hendikepom (15 do 30 godina starosti), sa teritorije Rasinskog okruga, da se prijave za učešće na projektu “AkTIvni PROTIV PREPREKA”, kroz koji će biti osnaženi za aktivnije uključivanje u društvenu zajednicu, za društveno angažovanje, samozastupanje i povećanje mogućnosti za zapošljavanje.

Prva aktivnost projekta jeste dvodnevni trening na temu društvenog aktivizma i medijske pismenosti mladih, koji će se održati 29.2. i 1.3.2020. godine u prostorijama Dnevnog boravka u Varvarinu.
Nakon treninga, učesnici/e projekta će imati priliku da se uključe u osmišljavanje i sprovođenje javne akcije, a najmotivisaniji učesnici/ce će dobiti i priliku za angažman u Udruženju “Okular”, za šta je predviđena isplata honorara u periodu od 4 meseca.
U realizaciji ovih aktivnosti imaće mentorsku podršku članova/ica Udruženja “Okular”.

Udruženje pokriva sve troškove prevoza i ishrane učesnika/ca (po potrebi i pratilaca) tokom učestvovanja na projektnim aktivnostima.

Za maloletne učesnike/ce potrebno je dostaviti saglasnost roditelja/staratelja.

Prijavljivanje se vrši slanjem popunjenog prijavnog formulara na okularcicevac@gmail.com ili popunjavanjem formulara direktno u prostorijama Udruženja “Okular” u Ćićevcu, a najkasnije do 23.2.2020. godine.

Projekat “AkTIvni PROTIV PREPREKA” je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom / hendikepom”, koji se realizuje u periodu januar 2018 – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske Unije “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

Partner na projektu je USH – Udruženje Studenata sa Hendikepom / Students with Disabilities koje nam tokom realizacije projekta pruža mentorsku podršku.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Suzani Gajić Jovanović na telefon 063/8909381 ili putem gore navedene email adrese.