Aktuelni projekti

Lapovo je IN

O projektu:

Projekat koji medijski promoviše Opštinu Lapovo kao mesto gde su mladi donosioci/teljke odluka, mesto gde se brine o mladima i promovišu mladi i njihove inicijative.

Period realizacije: maj 2021. – decembar 2021. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Opština Lapovo

Ćićevac je svet

O projektu:

Projekat koji medijski promoviše opštinu Ćićevac kroz vesti/blogove/emisiju i vizuale.

Period realizacije: maj 2021. – decembar 2021. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Opština Ćićevac

Biram da se aktiviram

O projektu:

Udruženje “Okular” obučiće volontere/članove/sve mlade ljude koji budu zainteresovani za to da aktivno učestvuju u društvenom životu, da svoje ideje pretvore u projekte, pronađu donatore i realizuju ih kroz dva dvodnevna treninga i kontinuiranu mentorsku pomoć.

Period realizacije: maj 2021. – novembar 2021. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Schüler helfen leben

Mladi i mediji u borbi protiv mržnje i dezinformacija

O projektu:

Deca i mladi (najmanje 250 direktno, a nekoliko hiljada indirektno) naučiće kroz radionice o medijskoj pismenosti: kako stvoriti kvalitetan medijski sadržaj (vesti, izveštaj, reportaža, članak, blog, prilog itd.), kako poštovati autorska prava , šta su informativni, a šta klikbejt naslovi, kako razlikovati pozitivan od negativnog sadržaja u medijima, koji su hvatači u oglašavanju i kako se koriste, o instrumentima manipulacije u medijima, lažnim vestima i kako se boriti protiv njih demistifikacijom i istinom, što bi povećalo stepen njihove medijske pismenosti i otpora govoru mržnje u medijima. Obuke će voditi predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva i / ili nastavnici i na ovaj način ćemo motivisati lokalne OCD da ojačaju otpornost građana na uticaj dezinformacija. Naš portal će mladi novinari – učesnici naših radionica uređivati najmanje tri meseca i stvoriti kvalitetan informativni kanal za mlade na lokalnom, ili čak nacionalnom nivou.

Period realizacije: maj 2021. – maj 2022. godine

Uloga na projektu: Nosilac, uz partnerstvo sa CDOR iz Beograda.

Donator: Projekat je finansiran od strane Evropske unije.

Na mladima sve(t) ostaje

O projektu:

Projekat “Na mladima SVE(T) ostaje” ima za cilj da poveća učešće mladih u procesima planiranja i donošenja odluka u opštini Ćićevac kroz motivisanje donosioca odluka za razvoj i unapređenje omladinske politike u Ćićevcu.  

Udruženje će specifično nastojati da informiše i edukuje mlade sa teritorije opštine Ćićevac o značaju uključivanja u omladinsku politiku,  informiše donosioce odluka o značaju participacije mladih i kreiranju uslova za njihovo aktivno učešće u procesima planiranja i donošenja odluka, zagovara osnivanje Virtuelne kancelarije za mlade u opštini Ćićevac, poveća participaciju mladih u procesu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Ćićevac i zagovara izdvajanje budžetskih sredstava za mlade u opštini Ćićevac u skladu sa LAP-om za mlade. 

S obzirom na nerazvijenost omladinske politike u opštini Ćićevac, nepostojanje Kancelarije za mlade, Lokalnog akcionog plana za mlade, Saveta za mlade i niskih budžetskih sredstava za programe mladih, projekat će  kroz uspostavljanje KZM, istraživanje o mladima i organizovanje treninga za mlade nastojati da poboljša položaj mladih u Ćićevcu.

Period realizacije: April 2021. – 31. oktobar 2021. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Projekat je podržan u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

ACT institucionalni grant

O projektu:

ACT institucionalni grant omogućio je Udruženju “Okular” održivost i nesmetano održavanje redovnih aktivnosti za decu i mlade u Inkluzivnoj kući za decu i mlade (kreativne radionice i radionice društvenih igara, pružanje podrške mladima sa invaliditetom i bez
invaliditeta na putu ličnog razvoja i rad sa decom i mladima sa problemima u ponašanju) u periodu od 2 godine, otvaranje prvog radnog mesta i jačanje kapaciteta i resursa, kroz dodatno umrežavanje i jačanje veza sa sugrađanima/kama, kao i mentorsku podršku razvoju organizacije.

Period realizacije: Oktobar 2020. – oktobar 2022. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Vizuelni identitet projekta

Prvi put sa mladima o mladima

O projektu:

Projekat se realizuje sa ciljem uspostavljanja saradnje mladih i lokalnih donosioca odluka kako bi se unapredila lokalna omladinska politika na teritoriji opštine Ćićevac, oslanjajući se na primere dobre prakse koje su partnerske organizacije Centar za kulturu I
obrazovanje Sonta i Somborski edukativni centar razvile u Apatinu i Somboru.

Period realizacije: Februar 2021. – avgust 2021. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: EU, Erasmus +

Nek se cuje gals

Nek se čuje glas

O projektu:

Projekat za mlade, koji podrazumeva produkciju medijskih sadržaja za mlade, kao što su portal za mlade, You tube kanal sa emisijama za mlade, kao i realizaciju online Digitalnog omladinskog kluba, druženja mladih preko Zoom platforme. 

Posetite nas na: neksecujeglas.com

You tube kanal

Regionalni projekat za opštine: Ćićevac, Varvarin, Paraćin i Ražanj.

Period realizacije: Februar 2021. – jul 2021. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: MLADI, EU

inkluzivni

Inkluzivni klub za mlade

O projektu:

Projekat se realizuje  sa ciljem uspostavljanja socijalne usluge „Inkluzivni klub za mlade“ u Ćićevcu. Ova socijalna usluga omogućiće okupljanje adolescenata i mladih sa invaliditetom i/ili mentalnim smetnjama, kao i njihovih vršnjaka i vršnjakinja bez invaliditeta i/ili mentalnih smetnji u Inkluzivnoj kući za decu i mlade i zajendičko provođenje slobodnog vremena, uz realizaciju i pohađanje zabavnih, kulturnih, kreativnih, edukativnih, sportskih aktivnosti i sl.  

Projektom je predviđeno pilotiranje ove usluge na teritoriji opštine Ćiućevac, kao i sprovođenje kampanje javnog zagovaranja sa ciljem obezbeđivanja održivosti ove usluge.

Usluga “Inkluzivni klub za mlade” realizuje se u okviru regionalnog projekta „SOCIETIES 2“, koji finansira EU, sa ciljem unapređenja socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i/ili mentalnim teškoćama, pružanja podrške porodicama i prevencije institucionalizacije na teritoriji opštine Ćićevac.

Period realizacije: Februar 2021. – novembar 2021. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Caritas, EU

Inkluzivna kuća za decu i mlade

O projektu:

Inkluzivna kuća za decu i mlade nastala je kao rezultat dva projekta koji su realizovani tokom 2019. godine, a koji su imali za cilj promociju i razvoj filantropije u opštini Ćićevac i okruženju, organizovanje donatorskih aktivnosti (najponosniji smo na Donatorski bal) i prikupljanja sredstava za opremanje inkluzivnog prostora namenjenog deci i mladima u Ćićevcu.

Inkluzivna kuća je sada održivo mesto u kojem se organizuju različite rekreativne i edukativne aktivnosti za decu i mlade i u kojem je svaka ideja i inicijativa podržana i dobrodošla.

Period realizacije: 2019. godina – aktuelno

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Fondacija Ana i Vlade Divac, Trag fondacija, privatna preduzeća i pojedinci