Aktuelni projekti

“NIJE OK”

O projektu:

„Nije OK – prepoznaj, prijavi, pobedi korupciju“ projekat kroz četiri treninga, edu kampanju u medijima i tekstove
na blogu informiše i edukuje mlade da nije u redu dati/primiti mito, uči ih šta je korupcija, kako je prepoznati, „boriti se“ protiv nje, a uz praktičnu obuku na treninzima i tekstove na blogovima kako da napišu tužbu i prijave korupciju, kako da se bave istraživačkim novinarstvom i istražuju koruptivne procese na lokalu.

Treninge će voditi advokati sa iskustvom na ovu temu i iskusne/i praktičarke/i, pre svega, omladinskog rada, pošto nam je cilj da edukujemo mlade, a sve to uz pomoć vršnjačkih edukatorki/a.

Nije ok da daš novac da bi se zaposlio, nije ok da prodaš svoj glas na izborima, nije ok da platiš državnom lekaru operaciju… i nije ok da živiš u ubeđenju da je sve to ok!

Period realizacije: Oktobar 2020 – februar 2021. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: CRTA

“Super devojčice”

O projektu:

Projekat “Super devojčice” realizuje se sa ciljem osnaživanja devojčica uzrasta od 12 do 18 godina sa teritorije opštine Ćićevac kako bi postale sopstvene heroine i to putem radionica koje će voditi vršnjačke edukatorke, kao i internet kampanje kroz koju ćemo promovisati poruke i priče uspešnih žena kao uzora za devojčice.

Period realizacije: Jul 2020 – oktobar 2020. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Rekonstrukcija ženski fond

AKTIVNE ZAJEDNICE: Solidarni odgovor na COVID-19

O projektu:

Projekat se realizuje na teritorijama opština Ćićevac i Varvarin, sa ciljem da porodično okruženje učini bezbednijim i umanji rizike od ugrožavanja mentalnog zdravlja dece i mladih.

U period od 3 meseca, kao odgovor na pojačane rizike od ugrožavanja mentalnog zdravlja uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, sprovode se sledeće aktivnosti: online radionice na temu mentalnog zdravlja adolescenata i mladih, besplatno pružanje psihološke pomoći i podrške  i informativno – edukativna kampanja, namenjena pre svega ženama, deci i mladima, koji trpe nasilje ili su u pojačanom riziku od nasilja i zloupotrebe.

Program Trag fondacije “AKTIVNE ZAJEDNICE: solidarni odgovor na COVID-19” realizuje se uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Fonda braće Rokfeler i Oak fondacije.

Period realizacije: Jun 2020 – septembar 2020. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Trag fondacija, Balkanski fond za demokratiju, Fond braće Rokfeler i Oak fondacija.

akTIvni PROTIV PREPREKA

O projektu:

Projekat “AkTIvni PROTIV PREPREKA” ima za cilj osnaživanje mladih osoba sa invaliditetom / hendikepom za aktivnije uključivanje u društvenu zajednicu, za društveno angažovanje, samozastupanje i povećanje mogućnosti za zapošljavanje.

Realizuje se u saradnji sa Dnevnim boravkom za decu, mlade i odrasle iz Varvarina i Udruženjem studenata sa hendikepom.

Projekat “AkTIvni PROTIV PREPREKA” je podržan od strane Formumom mladih sa invaliditetom  u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom / hendikepom”, koji se realizuje u period januar  2018 – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

Period realizacije: Januar 2019 – jul 2020. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Evropska unija i Forum mladih sa invaliditetom

NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST - veća saradnja i zapošljavanje mladih

O projektu:

Udruženje „Okular“ iz Ćićevca odabrano je kao jedna od 5 organizacija u Srbiji, za učešće u projektu „NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih”. Opšti cilj projekta odnosi se na unapređivanje dugoročne zapošljivosti NEET omladine, mladih ljudi koji nisu u obrazovanju, radnom odnosu i obuci, i promovisanje održive međusektorske saradnje na lokalnom nivou, u smeru preduzetničkih mehanizama zasnovanih na inkluzivnoj zajednici. Aktivnosti projekta usmerene su ka stvaranju inkluzivnih preduzetničkih mehanizama i stimulativnog okruženja za mlade. Saradnja između aktera politika za mlade i sistema socijalne zaštite u lokalnim zajednicama pokrenuće se kako bi se postigli bolji uslovi za zapošljavanje mladih ljudi koji se suočavaju sa različitim preprekama.

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Beogradski centar za ljudska prava, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Empirija.

Period realizacije:  Januar 2020 – decembar 2020. godine

Uloga na projektu: Saradnik

Donator: Evropska unija i  Vlada Republike Srbije

Izgradnja dečijeg inkluzivnog igrališta u opštini Ćićevac

O projektu:

UNICEF je u saradnji sa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom Beograda (SSOSIB) i Udruženjem “Okular”, omogućio izgradnju inkluzivnog igrališta u Ćićevcu. Rad na osmišljavanju i izgradnji inkluzivnog igrališta odvijao se na participativan način,  uz učešće roditelja, dece i mladih i lokalne samouprave, kako bi igralište sadržalo adekvatne sprave i rekvizite koji će biti pristupačni za decu i njihove porodice i kako bi bilo održivo.

Inkluzivno igralište obezbediće deci sa različitim tipovima fizičkih, senzornih i intelektualnih smetnji u razvoju priliku da se igraju i imaju pozitivno iskustvo kroz učenje uz igru ravnopravno sa svojim vršnjacima bez smetnji.

Period realizacije: Novembar 2018 – decembar 2019. godine

Uloga na projektu: Partner

Donator: UNICEF  

Inkluzivna kuća za decu i mlade

O projektu:

Inkluzivna kuća za decu i mlade nastala je kao rezultat dva projekta koji su realizovani tokom 2019. godine, a koji su imali za cilj promociju i razvoj filantropije u opštini Ćićevac i okruženju, organizovanje donatorskih aktivnosti (najponosniji smo na Donatorski bal) i prikupljanja sredstava za opremanje inkluzivnog prostora namenjenog deci i mladima u Ćićevcu.

Inkluzivna kuća je sada održivo mesto u kojem se organizuju različite rekreativne i edukativne aktivnosti za decu i mlade i u kojem je svaka ideja i inicijativa podržana i dobrodošla.

Period realizacije: 2019. godina – aktuelno

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Fondacija Ana i Vlade Divac, Trag fondacija, privatna preduzeća i pojedinci