Aktuelni projekti

Podižem glas

O projektu:

Projekat na teme ženskog aktivističkog delovanja u zajednici koji ima za cilj stvaranje kvalitetnog medijskog sadržaja za mlade, koji promoviše rodnu ravnopravnost, antimilitarizam, antišovinizam i sl, sa posebnim osvrtom na praktično pripremanje feminističkih javnih dogadjaja.

Period realizacije: 15. avgust 2022. – 15. mart 2023.

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Rekonstrukcija Ženski Fond

Osmeh iz Ćićevca

O projektu:

Radionice slikarstva i fotografije za decu i mlade. 

Period realizacije: 1. maj 2022. – 31. decembar 2022.

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Opština Ćićevac

Problem, promena, akciJA!

O projektu:

Jačamo kapacitete mladih iz ugroženih grupa u oblasti omladinskog rada, politike i ljudskih prava i povećavamo informisanost građana u Ćićevcu i Nišu o problemima mladih.

Period realizacije: 1. septembar 2022. – 31. maj 2023.

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Ambasada Švedske, BOŠ

Pokretači/ce promena

O projektu:

Osnaživanje mladih iz 5 opština da istražuju, zagovaraju i realizuju aktivnosti za mlade.

Period realizacije: januar 2022. – decembar 2022. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Schüler Helfen Leben

ACT institucionalni grant

O projektu:

ACT institucionalni grant omogućio je Udruženju “Okular” održivost i nesmetano održavanje redovnih aktivnosti za decu i mlade u Inkluzivnoj kući za decu i mlade (kreativne radionice i radionice društvenih igara, pružanje podrške mladima sa invaliditetom i bez
invaliditeta na putu ličnog razvoja i rad sa decom i mladima sa problemima u ponašanju) u periodu od 2 godine, otvaranje prvog radnog mesta i jačanje kapaciteta i resursa, kroz dodatno umrežavanje i jačanje veza sa sugrađanima/kama, kao i mentorsku podršku razvoju organizacije.

Period realizacije: Oktobar 2020. – oktobar 2022. godine

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Inkluzivna kuća za decu i mlade

O projektu:

Inkluzivna kuća za decu i mlade nastala je kao rezultat dva projekta koji su realizovani tokom 2019. godine, a koji su imali za cilj promociju i razvoj filantropije u opštini Ćićevac i okruženju, organizovanje donatorskih aktivnosti (najponosniji smo na Donatorski bal) i prikupljanja sredstava za opremanje inkluzivnog prostora namenjenog deci i mladima u Ćićevcu.

Inkluzivna kuća je sada održivo mesto u kojem se organizuju različite rekreativne i edukativne aktivnosti za decu i mlade i u kojem je svaka ideja i inicijativa podržana i dobrodošla.

Period realizacije: 2019. godina – aktuelno

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Fondacija Ana i Vlade Divac, Trag fondacija, privatna preduzeća i pojedinci