Aktuelni projekti

Prostor za nas

O projektu:

Projekat koji ima za cilj osnaživanje građana da se aktiviraju i utiču na donosioce odluka da opština Ćićevac opredeli jedan prostor za korišćenje za svakodnevne aktivnosti za sva udruženja sa teritorije naše opštine svakodnevno. Javni prostori su prostori za sve građane i na njih imamo podjednaka prava, a građani svojim inicijativama mogu da utiču na promenu javnih politika!

Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi ga Trag fondacija.

Period realizacije: od 15. marta 2024. do 15 januara 2025.

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: USAID, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, Trag fondacija

I ja sam feministkinja

O projektu:

Projekat na teme ženskog aktivističkog delovanja u zajednici koji ima za cilj stvaranje rodno ravnopravnijeg društva, oslobođenog nacionalizma, šovinizma, femicida. Feminizam nije ideologija, feminizam je život.

Period realizacije: 15. avgust 2024 – aktuelno

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Rekonstrukcija Ženski Fond

Inkluzivni klub za mlade

O projektu:

Besplatne usluge neformalnog obrazovanja, negovanja mentalnog zdravlja i zdravih životnih navika, kreativne i radionice društvenih igara za decu i mlade u 4 opštine.

Period realizacije: 1. januar 2024 – aktuelno

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Schüler’innen helfen leben

Saznaj više

o ovom projektu.

Inkluzivna kuća za decu i mlade

O projektu:

Inkluzivna kuća za decu i mlade nastala je kao rezultat dva projekta koji su realizovani tokom 2019. godine, a koji su imali za cilj promociju i razvoj filantropije u opštini Ćićevac i okruženju, organizovanje donatorskih aktivnosti (najponosniji smo na Donatorski bal) i prikupljanja sredstava za opremanje inkluzivnog prostora namenjenog deci i mladima u Ćićevcu.

Inkluzivna kuća je sada održivo mesto u kojem se organizuju različite rekreativne i edukativne aktivnosti za decu i mlade i u kojem je svaka ideja i inicijativa podržana i dobrodošla.

Period realizacije: 2019. godina – aktuelno

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Fondacija Ana i Vlade Divac, Trag fondacija, privatna preduzeća i pojedinci