Aleksandra Paunović dobila “Hvale vredan NAPOR”

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, povodom 15. rođendana, organizovala je proslavu u Novom Sadu na kojoj su prisustvovali/e predstavnici/e organizacija članica, NAPOR tela, međunarodnih organizacija i institucija, donatori i saradnici/e. Ovom prilikom 40 omladinskih lidera/ki i radnika/ca iz generacije 2022. i 2023. položilo je zakletvu i zvanično dobilo sertifikate. Među akreditovanim liderkama je i naša Iva Damnjanović. Okularka Aleksandra Paunović je na ovoj svečanosti dobila priznanje “Hvale vredan NAPOR”.

Priznanje “Hvale vredan NAPOR” za pojedince/ke dobila je Aleksandra Paunović za izuzetnu snagu, odlučnost i inspiraciju u omladinskom radu, a “Hvale vredan NAPOR” za primer najbolje prakse omladinskog rada u oblasti mentalnog zdravlja dobio je Kreativni kolektiv “Pneuma”.

“Etiketa” za nemerljiv doprinos etici u omladinskom radu dodeljena je članovima/cama prethodnog saziva Saveta za etička pitanja – Veliboru Maksimovu, Mariji Milanović, Stefanu Štrbcu, Mariji Subašić i Aleksandru Trudiću.

O tome gde vide NAPOR u budućnosti i šta mu žele za narednih 15 godina govorili/e su savetnica ministra u Ministarstvu turizma i omladine Snežana Klašnja, izvršna direktorica Krovne organizacije mladih Srbije Miljana Pejić, Marija Bulat iz Regionalne kancelarije za saradnju – RYCO, izvršni direktor OPENS-a Vukašin Grozdanović i predsednik NAPOR Upravnog odbora Lazar Đoković. Govornici/e su istakli/e da će i u narednom periodu nastaviti da pružaju podršku NAPOR-u kako bi se on dalje razvijao i kako bi svaka mlada osoba imala svog omladinskog radnika/cu.

Tekst i foto: NAPOR

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *