bez novca

Bez novca, nema vozačke dozvole

Koruptivni lanac se iz dana u dan sve više proširuje da ga je gotovo nemoguće izbeći. Kuda god da se okrenemo, ako želimo, možemo ga primetiti. Samo iz situacija i primera iz života naših najbližih uočavamo u koliki problem današnjice se pretvorio. 

Tehnologija i industrija neprestano se razvijaju, a čovek dvadeset prvog veka u stalnom je koraku s njima. Važan faktor današnjice predstavljaju prevozna sredstva, te je vozačka dozvola gotavo neophodna. Kako za njeno polaganje ima dosta zainteresovanih ljudi, pojedinci su odlučili da ovo iskoriste i na prevarama svom džepu dodaju novac, pa se i u ovoj sferi pojavila korupcija.

Možete se smatrati srećnikom, ako naiđete na instruktora vožnje kojem neće trebati mito da prizna vaše veštine. Nažalost, moj otac S.M. nije bio jedan od ovih slučajeva, pa se i sam našao lice u lice sa ovim problem pre par godina.

On se upisao u jednu od auto-škola u Paraćinu ne bi li polagao A kategoriju, kako bi mogao voziti motor. Kao što verovatno i znate, pre samog polaganja za vozilo, potrebno je položiti test. Ovo mom ocu nije predstavljalo problem te je uspeo iz prvog puta. Međutim, stvari su se zakomplikovale kada je došlo do poligonskog dela. Instruktor P.I. uvek je nalazio neku manu, iako je sve bilo pri pogledu korektno. Prvi put on je inicirao na “prebrzu  vožnju” zbog čeka S.M. nije bio dosledan dozvole. Drugi put, problem je predstavljalo “ nepropisno parkiranje “. Policajci, koji su bili prisutni, ponašali su se kao da im je neko stavio povez na oči. Stajali su sa strane i klimali glavom na izlaganja P. I. iako se jasno moglo videti da priča budalištine i izmišlja priče. Svako je mogao primetiti o čemu se radi. Iznos svakog polaganja bio je četrdeset hiljada dinara, a bezosnovna obaranja iznova i iznova ne samo da su finansijki velika za podneti, već za posledicu mogu imati i smanjeno samopouzdanje kod mnogih.

Moj otac nije mogao ovo više da trpi, pa je odlučio da preuzme nešto povodom ovoga. Pozvao je vlasnika škole i objasnio mu situaciju, nadajući se da će od njega dobiti podršku. Naravno, to se nije desilo. On, umesto kao tamo glavni koji treba da postupa odgovorno i pravilno, podržao je korupciju. Nije ništa preduzeo, već mu je kao savet uputio da bi trebalo da časti P. I. određenom svotom novca. Na prvi pogled, ovo je delovalo nezamislivo, ali je isto tako izgledalo kao jedino rešenje. Odlučio je da prihvati savet, te je pre svog sledećeg polaganjao „častio“ instruktora. Očekivano, ovog puta nije bilo zamerki i S. M. je konačno dobio dozvolu.

Koliko god bili dobri vozači, ako naiđete na ovakve ljude, teško ćete se izvući i pobeći iz vidokruga njihove pohlepe. U najboljem slučaju položićete, ako budete bili uporni, ili jednostavno primete da se ne date i ne želite biti deo koruptivnog lanca. Ovo se dešava svakoga dana, pa zato i treba biti oprezan.

Ne dozvolite da budete deo ovog svakidašnjeg problema, već menjajte stvari tako što ćete ustati protiv njega. Sve se može postići trudom i radom, ako primetite ovakve situacije i u vašoj auto-školi, možete je izbeći tako što ćete se upisati u drugu.

Budite hrabri i prijavite korupciju!

 

A.M.