Nije OK

tender

TENDER

Veliki broj građana u korupcione poslove ulazi zbog javnih nabavki. Javna nabavka predstavlja pribavljanje dobara…

javna tajna

Javna tajna

Novac, danas je to reč koja okreće Zemlju više nogo što to radi Sunce. Nije li to tužno? Doveli smo nas sve u pitanje…

kao na filmu

Kao na filmu

Korupcija nanosi ogromnu štetu društvenom sistemu, toliku da na kraju sve norme morala bivaju pregažene…

lanac u trgovini

Lanac u trgovini

Kako bi se roba našla na rafovima i bila dostupna kupcima, mora proći put od fabrike do prodavnica. Nebitno da li…

fizika za poneti

Fizika za poneti

Obrazovanje u Srbiji je takvo da u njemu možemo pronaći različite „rupe“. U svakoj sferi života, pa tako i u njemu…