Digitalne veštine za mlade

Mladi iz Ćićevca, Varvarina i Paraćina uče različite digitalne veštine koje su im potrebne za život i pronalaženje što bolje prilike za zaposlenje u budućnosti.

Radionice za unapređenje digitalnih kompetencija za mlade od 15 do 30 godina organizuju se u srednjim školama na teritoriji ovih opština tokom 2024. godine i rezultat su saradnje sa učenicima, direktorima i profesorima u školama, koji su ovu priliku prepoznali kao značajnu na unapređenju kvaliteta neformalnog obrazovanja svojih učenika.

“Učimo da pravimo vizuale, da pišemo tekstove, da snimamo i editujemo komercijalne video materijale, ali i da fotografišemo i da komuniciramo sa našim mladima tako da nas oni razumeju. Ne mora sve vreme provedeno pored telefona i računara da bude slobodno vreme i da bude štetno za mlade. Ima mnogo korisnih sadržaja koji mladima mogu biti od suštinskog značaja za život, za pronalaženje boljeg posla, ali i za kvalitetno provođenje slobodnog vremena”, kažu mladi učesnici/e ovih aktivnosti.

Ova aktivnost podržana je od strane Schüler*innen Helfen Leben (SHL) i realizovana je u okviru projekta Inkluzivni klub za mlade.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *