Informacije protiv diskriminacije

U subotu 29. avgusta 2020. godine, sa početkom u 10h, održana je ulična akcija na Trgu mladih u Ćićevcu pod nazivom Informacije protiv diskriminacije.

Akciju je realizovala grupa mladih sa invaliditetom / hendikepom, uz podršku Udruženja „Okular“, a u okviru projekta „AkTIvni PROTIV PREPREKA“.

Akcija je imala za cilj informisanje sugrađanki i sugrađana o tome na koji način trebaju komunicirati sa osobama sa invaliditetom / hendikepom, a sve zbog toga da bi se umanjilo neznanje o mogućnostima komuniciranja sa osobama sa invaliditetom / hendikepom, koje je prepoznato kao jedan od glavnih uzroka ispoljavanja straha i njihovog društvenog isključivanja.        

U okviru ove ulične akcije, mladi sa invaliditetom prikupljali su i potpise povodom pokrenute peticije za osnivanje Saveta za mlade opštine Ćićevac i ukazivali na to da bi se u sastavu ovog Saveta morao naći i predstavnik/ca osoba sa invaliditetom / hendikepom.           

Projekat “AkTIvni PROTIV PREPREKA” je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom / hendikepom”, koji se realizuje u periodu januar 2018 – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske Unije “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.