INFORMACIJE PROTIV DISKRIMINACIJE

U subotu, 29. avgusta 2020. godine, sa početkom u 10h, na Trgu mladih u Ćićevcu, realizovana je ulična akcija pod nazivom „Informacije protiv diskriminacije“.

Akciju je sprovela grupa mladih sa invaliditetom / hendikepom uz pomoć Udruženja „Okular“, u okviru projekta „AkTIvni PROTIV PREPREKA“.

U okviru ove ulične akcije, mladi sa invaliditetom / hendikepom delili su flajere na kojima su bile poruke o tome kako treba pričati i ponašati se kada ste u društvu osoba koje imaju različite vrste invaliditeta. Pored toga, prikupljani su potpisi za pokrenutu peticiju za osnivanje Saveta za mlade u opštini Ćićevac i ukazivano je na to da bi osobe sa invaliditetom trebalo da imaju svog predstavnika u Savetu.

Akcija je protekla u lepom raspoloženju i uspešno.  Prisustvovale su Televizija „Plus“ i Hronika opštine Ćićevac, koje su o akciji pripremile jako lepe priloge.

Anđela Egerić

Rođena je 12. 1. 2004. u Riđevštici (Trstenik). Učenica je drugog razreda SOŠO „Veselin Nikolić“ u Kruševcu, gde se obrazuje za zanimanje pekara. Aktivna je u Udruženju „Okular“ u Ćićevcu. Učestvuje u radionicama, rekreativnim aktivnostima i humanitarnim akcijama i treninzima. Učestvovala je na treningu Udruženja studenata sa hendikepom pod nazivom „Promoteri socijalne inkluzije“, koji je održan u Vrnjačkoj Banji 2019. godine. Nakon treninga, realizovala je radionicu za svoje vršnjake/inje u školi, sa ciljem promocije socijalne inkluzije. Voli da učestvuje u humanitarnim akcijama i da se druži sa osobama koje dele njena interesovanja.