INICIJATIVA ZA OSNIVANjE SAVETA ZA MLADE OPŠTINE ĆIĆEVAC

Mladi, danas i sutra naziv je inicijative koju sprovode lokalne koordinatorke opštine Ćićevac Anica Stamenković, Jovana Janev i Biljana Stanojević uz podršku Udruženja “Okular”, a kroz program ,,Odlučionice“ koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS, www.koms.rs ).

U okviru ovog programa u Ćićevcu se sprovodi kampanja javnog zagovaranja sa ciljem  skretanje pažnje javnosti na to da je potrebno da se i u opštini Ćićevac mladi pitaju i učestvuju u donošenju odluka, tj. da je potrebno kreirati omladinsku politiku.

Prvi korak jeste formiranje Saveta za mlade opštine Ćićevac, povodom čega je pokrenuta i online peticija https://www.peticije.online/283736?u=5937030&uv=27260386 . Potpisivanje peticije biće moguće i uživo tokom održavanja uličnih akcija,

Kampanja će biti okončana upućivanjem  inicijative Skupštini opštine Ćićevac za formiranje Saveta za mlade opštine Ćićevac. 

Program “Odlučionice” oragnizuje se kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesima”, koji KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom – BOŠ u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupaja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Švedske.

Opština Ćićevac je jedna od pet opština u Srbiji koje su izabrane za učešće u projektu.  Nakon realizovane javne akcije, nastaviće se aktivnosti javnog zagovaranja u vidu uspostavljanja dijaloga za lokalnom samoupravom opštine Ćićevac i upućivanja inicijative Skupštini opštine Ćićevac za formiranje Saveta za mlade opštine Ćićevac.