Javna akcija “Život bez nasilja – za svako dete” na Trgu mladih

Udruženje “Okular” iz Ćićevca organizovalo je javnu akciju “Život bez nasilja – za svako dete!” i njome otpočelo javnu kampanju sa ciljem izrade i usvajanja Lokalnog sporazuma za zaštitu dece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u opštini Ćićevac.

U okviru javne akcije govorili smo o značaju unapređenja zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, o neophodnosti saradnje među institucijama, kao i o neophodnosti izrade i usvajanja Lokalnog sporazuma.
U okviru akcije održali smo likovni konkurs namenjen deci osnovnoškolskog (od prvog do četvrtog razreda) i predškolskog uzrasta sa teritorije opštine Ćićevac. Učesnicima konkursa bilo je omogućeno da za vreme trajanja akcije izrade likovne radove inspirisani samim nazivom akcije, nakon čega će se izvršiti odabir i nagrađivanje najboljih.

Pridružite nam se u borbi protiv nasilja nad decom!

Kampanja je deo regionalnog projekta “Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog balkana i Turskoj”, koji finansira Evropska unija, a u Srbiji ga sprovode Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja, ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF.