JednAKE majke u Ćićevcu

Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa Centrom za dostojanstven rad, organizovala je skup povodom dodele finansijskih sredstava lokalnim organizacijama za realizacuju projekata koje za cilj imaju jačanje rodne jednakosti i poboljšanja položaja samohranih majki na tržištu rada u EU Info centru. Podrška lokalnim organizacijama jedna je od aktivnosti projekta “Jačanje rodne jednakosti i položaj samohranih majki na režištu rada” koji se finansira iz sredstava Evropske unije.

Delegacija Evropske Unije u Srbiji  nastaviti sa podrškom ovakvih aktivnosti i projekata jer oni uvek daju najbolje rezultate na lokalnom nivou, rekla je Ana Milenić, Delegacija EU u Republici Srbiji.

U sklopu projekta, šest organizacija civilnog društva dobilo je podršku za realizaciju inicijativa javnog zastupanja usmerenih na podršku zapošljivosti samohranih roditelja: Udruženje Okular iz Ćićevca, Udruženje Roditelj iz Beograda, Udruženje Laris iz Čačka, Udruženje, Udruženje Miona iz Aleksandrovca, Udruženje Lav iz Pirota, Udruženje žena, Lužničke rukotvorine  iz Babušnice.

Žarko Stepanović, direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom koja kofinansira projekat istakao je ovom prilikom „će se Kancelarija i dalje truditi da nađe novac za sufinansiranje i podršku. Čestitam dobitnicima u nadam se da ćemo nastaviti i ubuduće sa saradnju sa organizacijama“.

Imajući u vidu nisku stopu zaposlenosti među samohranim majkama, kao i činjenicu da veliki broj porodica gde jedan roditelj brine o deci živi ispod donje linije siromaštva, neophodno je doprineti poboljšanju socio-ekonomskog i radnog prava samohranih roditelja kroz kreiranje povoljnijeg okruženja za zapošljavanje i položaja samohranih roditelja na tržištu rada kroz povezivanje javnog, civilnog i biznis sektora.

Izvor : Fonet

“Fondacija Ana i Vlade Divac kroz svoje programe za kvalitetno odrastanje dece i omladine, godinama unazad pomaže posebno ranjive kategorije, kao što su samohrani roditelji, rekala je Ana Koeshall direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac i dodala da je jako važno što radimo sa organizacijama u lokalnim zajednicama jer oni najbolje znaju sa kojim problemima se suočavaju u svojim mestima.

Ona je podsetila da svi podaci ukazuju da su jednoroditeljske porodice češće izložene riziku od siromaštva i socijalne isključenosti ili su iskod linije siromaštva, a ekonomskim osnaživanjem roditelja, najčešće žena, ovaj problem se dugoročno rešava.

Ivona Gvozdenović, menadžerka projekta, rekla je da analiza na temu položaja samohranih roditelja na tržištu rada, koju je Fondacija Ana i Vlade Divac uradila u okviru projekta, ukazuje na samohrane majke imaju otežan pristup tržištu rada, da se razlog za to često navodi poteškoća u usklađivanju privatnog i poslovnog života, da imaju manje plate i češće rade na ugovorima o privremenim i povremenim poslovima.

Ovome doprinosi nedostatak usluga u zajednici, nedostatak informacija o njihovim pravima i mogućnostima, ali I nedostatak adekvatnih programa za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju…

Projekat “Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih majki na tržištu rada u Srbiji” realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa Centrom za dostojanstven rad, uz podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), a sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Izvor: europa.rs