Konsultacije sa decom u Ćićevcu

Mreža organizacija za decu Srbije realizuje projekat „Pokreni se“  koji za cilj ima uključivanje dece i mladih iz marginalizovanih grupa u formiranje politika za smanjenje nejednakosti u društvu. U Ćićevcu su početkom meseca održane konsultacije sa više od 20 dece, a prve kadrove za kampanju u ovom projektu Mreža organizacija za decu Srbije – MODS snimila je sa decom i mladima iz udruženja Okular iz Ćićevca.

Mreža organizacija za decu Srbije realizuje projekat „Pokreni se“  koji za cilj ima uključivanje dece i mladih iz marginalizovanih grupa u formiranje politika za smanjenje nejednakosti u društvu. U Ćićevcu su početkom meseca održane konsultacije sa više od 20 dece, a prve kadrove za kampanju u ovom projektu Mreža organizacija za decu Srbije – MODS snimila je sa decom i mladima iz udruženja Okular iz Ćićevca.

U okviru projekta planirano je uklučivanje 240 dece i mladih iz 12 gradova u razvoj predloga i preporuka za unapređenje politika za smanjenje nejednakosti.

Projektom su predviđene radionice sa decom (konsultacije) u 12 gradova (po 20 dece), u periodu od oktobra do novembra 2021. godine.

Pored Beograda, Aranđelovca, Kraljeva i Niša,  konsultacije sa decom održaće se i u sledećim gradovima: Somboru, Pančevu, Užicu, Čajetini, Knjaževcu, Ćićevcu, Kosjeriću i Valjevu.

O projektu “Pokreni se”

Kroz projekat “Pokreni se”  MODS pruža priliku deci i mladima iz 12 gradova u Srbiji da izraze svoje stavove i da pokrenu pitanja koja su zajednička za sve njihove vršnjake i koja utiču na njihovu dobrobit. Glavno polazište je da nema aktivnog, građanskog društva ako decu i mlade ne podržavamo da postanu aktivni građani.

Inicijative koje će pokrenuti deca i mladi za smanjenje nejednakosti (u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, stanovanja i uslova života) odnosiće se na najmanje 400.000 dece koja su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Ove inicijative će deca i mladi imati priliku da predstave pred Savetom za prava deteta, ministarstvima zaduženim za prosvetu, socijalnu zaštitu i finansije.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijativeMišljenje izneto u ovom članku je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *