Korupcija bez granica

Sa korupcijom se susrećemo u svakodnevnim životnim situacijama. Osim zdravstva najzastupljenija služba u kojoj postoji korupcija jeste policija. Primanje i davanje mita se još može protumačiti i kao pasivno podmićivanje. Pasivno podmićivanje postoji kada službeno lice zahteva prima novac ili poklon da bi u okviru svojih ovlašćenja izvršilo nazakonitu službenu radnju.
 
Srbija, kao tranzitna zemlja koja se graniči sa članicama Evropske unije ima veliki protok automobila, autobusa kamiona i građana koji prolaze kroz nju. Na graničnim prelazima na kojima ima većeg intenziteta prelaska građana i robe dolazi do ogromne opasnosti da granična policija bude korumpirana.

Jedni od najpodležnijih graničnih prelaza u Srbiji su: Horgoš, Bezdan, Vatin i Srpska Crnja. Za vreme letnjih meseci gužve na graničnim prelazima su ogromne. Kako ljudi gube strpljenje zbog višesatnog čekanja kako bi prešli granicu, dolaze u iskušenje da ponude mito graničnoj policiji.

Granična policija može zloupotrebiti svoj položaj i tako pomoći kriminalnim grupama. Članovima tih grupa mogu da daju određene podatke iz baze podataka koje poseduje policija o tome da li postoje određeni podaci o njima ili njihovi dosijei. Ukoliko ne postoje nikakvi podaci, mogu slobodno i bezbedno da pređu granicu naše zemlje.  Za uzvrat, policajac može da dobije novac ili neku imovinsku korist. Ta imovina se obično ogleda u nekim nepokretnostima. Te nepokretnosti policajci mogu kasnije da preprodaju, ili pak da prebace vlasništvo na nekog drugog, kako se ne bi dokazali da su oni dobili to nezakonitim putem.

Ukoliko lica imaju zabranu ulaska u Republiku Srbiju davanjem mita mogu preći državnu granicu naše zemlje. Ako se ispostavi da je to neko lice koje ima kriminalni dosije ili zabranu izlaska iz svoje zemlje, dolazi do pokretanja različitih vrsta postupaka. Policajac koji je primio mito u velikoj meri ugrožava istragu koja će se voditi.

Granična policija može učestovati i u trgovini ljudima. Trgovci ljudima davanjem mita policiji mogu bezbedno preći granicu. Trgovina ljudima podrazumeva prodaju i kupovinu, tj. držanje neke osobe u cilju njene eksploatacije. Trgovina ljudima može da se odigrava unutar granica jedne zemlje, a ljudi mogu biti i vrbovani i eksploatisani u neku drugu državu. Policija pomaganjem pomaže trgovcima u uveravanju ljudi da im se ne može pomoći, jer je policija korumpirana i sarađuje sa njima. Tako žrtve misle da im nema pomoći i ulaze u začaran krug.

Da bi došlo do smanjena korupcionih odnosa na graničnim prelazima, potrebno je povećati broj kamera i mere predostrožnosti. Kamere bi trebalo  postaviti tako da mogu da isprate sve radnje, i one zakonite i one koje su kažnjive zakonom. Takođe, potrebno  je povećati platu zaposlenim policajcima, koji očigledno nisu zadovoljni dosadašnjim primanjima, pa možda zbog toga i uzimaju novac.

Projekat „Nije ok – prepoznaj, prijavi, pobedi korupciju“ podržala je Crta u okviru inicijative Građani imaju moć.

A.P.