Lečite pluća svoje zemlje

Lečite pluća svoje zemlje

Pluća planete Zemlje predstavljaju šume i šumsko zemljište. Život i opstanak svih ljudi na planeti zavisi od šuma. Ljudi kao ljudi, od svega što mogu da budu, biraju da budu paraziti. Kao takvi štete  našoj planeti, naročito zbog toga što se mešaju u njene prirodne tokove.

Šumsko zemljište se predstavlja kao dobro od opšteg interesa i ima određenu funkciju opšte zaštite i unapređivanja životne sredine. Raspolaganje šumama i šumskim zemljištem odvija se donošenjem Programa o razvoju šumarstva. To je strateški planski dokument kojim se utvrđuju pravci razvoja šuma i šumarstva sa akcionim planom za njegovo sprovođenje. Ovaj program donosi Vlada za period od 10 godina i finansira se iz budžeta Republike Srbije.

Funkcije šuma su mnogobrojne: zaštita zemljišta od erozije i klizišta; zaštita od buke, prečišćavanje zagađenog vazduha; stvaranje povoljnih uslova za zdravlje ljudi,…

Nemilosrdnim uništavanjem šuma na račun novih naselja i saobraćajnica, čovek ugrožava opstanak svih živih bića na Zemlji. Više od 600 hektara kopna će postati pustinja širom sveta na svakih sat vremena. Zadatak šumarstva kao struke jeste da omogući neometano i ravnomerno zadovoljavanje svih funkcija šuma. Čuvar šuma ovlašćen je da legitimiše lice zatečeno u vršenju prekršaja koji se odnosi na šumu. On obnavlja i čuva granične oznake od uništavanja i bespravnog korišćenja. Njegova uloga je i proveravanje svih vozila kojim se drvo prevozi. Kao ovlašćeno lice za zaštitu i očuvanje šuma, on podleže podmićivanju.

Pustošenje i krčenje šuma nije dozvoljeno po Zakonu o šumama. Međutim, šumari često uzimaju određenu sumu novca kako bi „progledali kroz prste“ ljudima koji nezakonito skrnave šumsko zemljište. Primanjem mita propuštaju i vozila koja nemaju ovlašćenja za prevoz drva ili drvne građe. Šumari, kao učesnici u krivičnom delu pustošenja šuma, zaslužuju najveću osudu društva kao i prirode. Da bi ljudi došli do malih prihoda, uradiće sve, pa makar ih to koštalo i svežeg vazduha. U stvari, mislim da oni i ne razmišljaju o svežem vazduhu jer im želja za sticanjem materijalnog bogatstva ne dozvoljava da imaju širi vidik i da shvate da uništavajući šumu, uništavaju direktno svoje i zdravlje svojih najmilijih.

 

Nisu samo šumari krivci za to što šume nestaju, krivi su i korumpirani službenici različitih javnih službi, koji zataškavaju procese koji se pokrenu u slučajevima prijavljivanja nezakonite seče, a kojih je mnogo. Pričajući sa jednom sugrađankom koja je prijavila sudu slučaj nezakonitog pustošenja lokalne šume koja je u njenom posedu, stekla sam utisak da se radi o jedom velikom začaranom krugu korupcije, gde je mnogo aktera. Svaki od njih ne razmišlja o tome da će njegova porodica ostati bez kiseonika i da zagađen vazduh šteti ljudima i utiče na razvoj mnogih bolesti. Da se ne čudimo posle otkud nama u današnje vreme toliko bolesti kojih nije bilo pre…

Paraziti planete nisu ni svesni koliko gube. Kada nestanu šume, kada ne bude bilo hrane, kada dođe do prezagađenja naših reka, iščeznu životinje i sve lepote koje nas okružuju, hoćete li onda jesti taj nelegitimno stečeni novac?

Ukoliko ste svedoci ili sumnjate na ovu vrstu korupcije, pišite našem pravniku na okularcicevac@gmail.com i dobićete besplatan savet i pomoć da je prijavite sudu.

Blog je nastao u okviru projekta „Nije OK – prepoznaj, prijavi, pobedi korupciju“, uz podršku CRTE, a u okviru inicijative „Građani imaju moć“.

 

A.P.