Literarni konkurs

U okviru projekta promocije Intersektorskih protokola o zlostavljanju i zanemarivanju dece raspisujemo literarni konkurs za učenike starijih razreda osnovnih škola ćićevačke opštine i učenike Ekonomske škole Ćićevac na temu:
Život bez nasilja – za svako dete

Literarne radove na ovu temu (proza i poezija) učenici mogu predati bilo kojoj nastavnici srpskog jezika u OŠ „Dositej Obradović“ ili ih poslati na mejl: okularcicevac@gmail.com. Rok za predaju radova je 9. januar, a najbolji će biti nagrađeni na svečanosti potpisivanja sporazuma u svečanoj sali Opštine Ćićevac.

Kampanja je deo šireg projekta “Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske”, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije.