Međunarodni dan žena i devojaka u nauci

Međunarodni dan žena i devojaka u nauci, koji se obeležava 11. februara svake godine, predstavlja važan dan posvećen promovisanju rodne ravnopravnosti i podrške ženama u naučnim disciplinama. Ovaj dan pruža priliku da se istakne doprinos žena u poljima nauke, tehnologije i matematike, kao i da se podigne svest o nejednakostima i preprekama s kojima se suočavaju u ovim oblastima.

Okular je obeležio ovaj dan radionicom, gde su nam gošće bile mlada doktorandkinja na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu Aleksandra Jeremić i mlada master sociološkinja Lidija Tasić. Sa njima smo razgovarali/e o predrasudama da devojke ne mogu biti podjednako dobre naučnice kao i muškarci, o teškim uslovima i “uzaludnom poslu” naučnice u Srbiji, ali i o lepoti istraživanja i dokazivanja, jer naučnice doprinose novim saznanjima koja ovaj svet čine boljim.

Žene su igrale ključnu ulogu u naučnim dostignućima kroz istoriju, ali su često bile marginalizovane ili nedovoljno priznate za svoj rad. Međunarodni dan žena i devojaka u nauci pruža priliku da se ovi doprinosi istaknu i da se podstakne veća vidljivost i podrška ženama u naučnim oblastima.

“Ovaj dan takođe podseća na važnost inkluzije i jednakih prilika za devojčice i žene u oblasti nauke. Promovisanje obrazovanja i mentorstva za devojčice ključno je za stvaranje ravnopravnijeg i inkluzivnijeg društva. Podsticanje interesovanja devojčica za nauku i tehnologiju od najranijih uzrasta može imati dugoročni pozitivan uticaj na njihovu karijeru i profesionalni razvoj. Ovaj dan takođe pruža priliku za razmatranje izazova s kojima se žene suočavaju u naučnim disciplinama, kao što su rodne predrasude, nedostatak podrške i priznanja, nedostatak mentorstva i mogućnosti za napredovanje. Važno je raditi na uklanjanju ovih prepreka i stvaranju inkluzivnijeg okruženja za sve naučnice i istraživačice”, kažu naše vršnjačke edkatorke koje su pripremile ovu radionicu.

Kroz različite inicijative, događaje i kampanje koje se organizuju povodom Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci, postiže se veća vidljivost i podrška za žene u naučnim oblastima, kao i podizanje svesti o važnosti rodne ravnopravnosti u nauci. Ovaj dan podseća nas da je inkluzija i podrška ključna za ostvarivanje punog potencijala naučnica i istraživačica širom sveta.

Rad Okulara podržava Rekomstrukcija ženski fond.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *