Mladi, danas i sutra

U petak 28. avgusta 2020. godine, sa početkom u 14:30h, održana je ulična akcija na Trgu mladih u Ćićevcu povodom inicijative Mladi, danas i sutra.

Mladi, danas i sutra naziv je inicijative koju sprovode lokalne koordinatorke opštine Ćićevac kroz program ,,Odlučionice“ koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS, www.koms.rs ).

Održavanje javne akcije ima za cilj skretanje pažnje javnosti na to da je potrebno da se i u opštini Ćićevac mladi pitaju i učestvuju u donošenju odluka, tj. da je potrebno kreirati omladinsku politiku. Prvi korak jeste formiranje Saveta za mlade opštine Ćićevac, povodom čega je pokrenuta i online peticija https://www.peticije.online/283736?u=5937030&uv=27260386 .

Tokom održavanja akcije, sugrađani i sugrđanke su imali mogućnost potpisivanja peticije na štandu. Pored toga, razgovorali su sa predstavnicima/ama Krovne organizacije mladih koji  su gostovali u Ćićevcu, kao i sa predstavnicima/ama Udruženja “Okular” koji su podržali ovu inicijativu.

Odlučionice se oragnizuju kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesima”, koji KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom – BOŠ u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupaja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Švedske.

Opština Ćićevac je jedna od pet opština u Srbiji koje su izabrane za učešće u projektu.  Nakon realizovane javne akcije, nastaviće se aktivnosti javnog zagovaranja u vidu uspostavljanja dijaloga sa lokalnom samoupravom opštine Ćićevac i upućivanja inicijative Skupštini opštine Ćićevac za formiranje Saveta za mlade opštine Ćićevac.