MLADI, DANAS I SUTRA

U petak, 28. avgusta 2020. godine, na Trgu mladih u Ćićevcu je održana akcija pod nazivom Mladi, danas i sutra. U akciji su učestvovali mladi iz opštine Ćićevac i predstavnici Udruženja “Okular”, a kao gosti došli su predstavnici Krovne organizacije mladih iz Beograda.

Tokom akcije učesnici su razgovarali sa prolaznicima o osnivanju Saveta za mlade opštine Ćićevac i pozivali ih da potpišu peticiju za osnivanje Saveta.

Ova peticija je pokrenuta jer mladi u Ćićevcu žele da  učestvuju u donošenju odluka i žele da to postignu tako što će osnovati Savet za mlade.

U skladu sa Zakonom o mladima, Savet za mlade je savetodavno telo Skupštine opštine koje podstiče, uskladjuje i prati aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i rukovodjenjem omladinske politike na lokalnom nivou i predlaže mere za njeno sprovodjenje.

Akcija je protekla uspešno! Dalje se očekuje podnošenje zahteva Skupštini opštine za osnivanje Saveta. Nadam se da će se u Savetu za mlade naći i jedan ili vise predstavnika mladih sa invaliditetom.

Anica Vićić

Rođena 24. 1. 1997. u Kruševcu. Završila je srednju školu za frizera i srednju prehrambenu školu. U potrazi je za zaposlenjem. Druželjubiva je i komunikativna. Voli muziku i šetnje. Rado učestvuje u svim aktivnostima Udruženja „Okular“.