Mladi protiv korupcije

Udruženje „Okular“ iz Ćićevca sprovodi projekat na temu borbe protiv korupcije kroz edukativne
treninge za mlade na teme asertivne komunikacije, osnova medijske pismenosti i antikorupcijske borbe.

Cilj nam je da utičemo na svest mladih ljudi koji ne prepoznaju korupciju u svakodnevnom životu i vrlo često su
deo koruptivnog lanca i/ili njegova važna karika.

U istraživanju koje smo sproveli sa našim mladim korisnicima došli smo do zaključka da mladi ljudi ne znaju šta
je to korupcija, da korupciju izjednačavaju sa davanjem ili primanjem mita i da su vrlo često svesno deo
koruptivnog lanca. Saznanja o korupciji dobijaju iz medija i to na način koji njima nije dovoljno jasan. Da
bismo rešili problem, ili bar bili deo početka njegovog rešavanja, okupili smo mlade ljude da ih edukujemo i
informišemo na ovu temu.

Nakon 4 vikend treninga, biraćemo 5 mladih koji će pisati blogove na ovu temu na našem sajtu. Cilj nam je da
svako nauči kako da prepozna i kome da prijavi korupciju. Treninge vode iskusne praktičarke omladinskog rada
i stručnjaci iz advokature, sve uz pomoć troje vršnjačkih edukatora koji će pomoći trenerima da temu približe
mladima, tj. da govore jezikom koji mladi razumeju.

Završena su 2 treninga, jedan na temu osnova medijske pismenosti, drugi na temu „Korupcija ima alternativu“.
Za dve nedelje (14. i 15.11) sledi još jedan trening na temu kako prijaviti korupciju i napisati tužbu, koji će,
takođe, voditi doktorand na Pravnom fakultetu u Beogradu i direktor Centra za demokratsku orijentaciju Lazar
Babić, a zatim, nedelju dana kasnije, i trening na temu asertivne komunikacije.

Projekat je podržala Crta u okviru inicijative „Građani imaju moć“.