Na mladima sve(t) ostaje

Projekat “Na mladima SVE(T) ostaje” ima za cilj da poveća učešće mladih u procesima planiranja i donošenja odluka u opštini Ćićevac kroz motivisanje donosioca odluka za razvoj i unapređenje omladinske politike u Ćićevcu.  

Udruženje Okular će specifično nastojati da informiše i edukuje mlade sa teritorije opštine Ćićevac o značaju uključivanja u omladinsku politiku,  informiše donosioce odluka o značaju participacije mladih i kreiranju uslova za njihovo aktivno učešće u procesima planiranja i donošenja odluka, zagovara osnivanje Virtuelne kancelarije za mlade u opštini Ćićevac, poveća participaciju mladih u procesu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Ćićevac i zagovara izdvajanje budžetskih sredstava za mlade u opštini Ćićevac u skladu sa LAP-om za mlade. 

S obzirom na nerazvijenost omladinske politike u opštini Ćićevac, nepostojanje Kancelarije za mlade, Lokalnog akcionog plana za mlade, Saveta za mlade i niskih budžetskih sredstava za programe mladih, projekat će  kroz uspostavljanje KZM, istraživanje o mladima i organizovanje treninga za mlade nastojati da poboljša položaj mladih u Ćićevcu.  

Virtuelna kancelarija za mlade

Projekat se realizuje od 1. aprila do 31. oktobra 2021. godine. 

Projekat je podržan u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *