Najava okruglog stola u Varvarinu

Udruženje Okular iz Ćićevca organizuje okrugli sto Udruženom reakcijom protiv trgovine ljudima, u okviru projekta ReACT NOW!, koji Udruženje sprovodi uz podršku organizacije ASTRA, kao integralni deo regionalnog projekta BAN III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! podržanog od strane Evropske unije.

Cilj okruglog stola Udruženom reakcijom protiv trgovine ljudima je unapređenje međusektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima, kao i zaštite žrtava na teritoriji opštine Varvarin.

Okrugli sto će biti održan 1. novembra 2019. godine u prostorijama Dnevnog boravka, pri Centru za socijalni rad u Varvarinu. Akreditovan je kod Komore socijalne zaštite, te se aktivnim ili pasivnim učešćem ostvaruju bodovi, u skladu sa Bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence u socijalnoj zaštiti.

Molimo da ispred Vaše institucije / organizacije delegirate predstavnike/ce koji/e će učestvovati u analizi implementacije postojećih politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava, mapiranju izazova u praksi i formiranju zaključaka o mogućnostima njihovog prevazilaženja.