Naša Anica u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije

Anica Stamenković, mlada aktivistkinja Okulara iz Ćićevca, omladinska radnica i političarka, postala je jedna od predstavnica mladih u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije. Na konkursu, koji je raspisala Krovna organizacija mladih Srbije, Anica je uspela da bude jedna od petnaest izabranih mladih osoba sa teritorije cele Republike Srbije.

anka 1

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) predstavlja savez 109 udruženja mladih i za mlade i predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS zagovara unapređenje položaja mladih.

Anica je pronašla sebe u omladinskoj politici i javnom zagovaranju: kroz proces “Odlučionica”, uz još dva lokalna koordinatora, potegla je inicijativu o osnivanju lokalnog Saveta za mlade, polaznica je četvrte generacije Akademije omladinske politike, učesnica na predstojećem dijalogu sa premijerkom.

 Smatra da je potrebno da država, ali i svi subjekti omladinske politike, sarađuju, da zajedničkom snagom učine Srbiju povoljnijim mestom za mlade. Kao savetodavno telo Vlade, Savet obezbeđuje da se glas mladih čuje i uvaži, tako da mladi učestvuju u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih politika, na ravnopravnoj osnovi, pod istim uslovima i sa jednakom moći odlučivanja kao predstavnici institucija.

“Volela bih da promenim položaj mladih u našoj državi. Smatram da nas kao mlade ne cene dovoljno i da nismo ozbiljno shvaćeni. Volela bih da pomognem da se glas mladih čuje, kao i njihove želje i potrebe. Veoma sam srećna što sam predstavnica mladih u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije. Velika mi je čast što me je KOMS prepoznao kao aktivnu mladu osobu i pružio mi ovakvu priliku. Potrudiću se da unapredim sebe i svoje veštine kroz ovaj mandat, ali i da uz ostale vredne i aktivne mlade predstavnike unapredim omladinsku politiku i naš status u državi” rekla je Anica.