Obuka za udruženja iz Ćićevca na temu javnog zagovaranja

Realizovana je dvodnevna obuka za 15 predstavnika/ca udruženja građana u opštini Ćićevac o važnosti javnog zagovaranja i učešća u donošenju odluka i javnih politika na lokalnom nivou, izborima alata za zagovaranje, mehanizmima, cilju i sl.

Ova obuka doprineće cilju zagovaranja za jedan Prostor za nas jer smo na njoj edukovali predstavnike udruženja na ove teme i tako stvorili aktivna udruženja i napravili koaliciju za buduće zajedničko delovanje.

Odazvalo se više od 10 udruženja i njihovi predstavnici pokazali su inicijativu za zajedničke inicijative građana, ne samo za promenu dokumenata javnih politika koji bi doprineli boljem funkcionisanju njihovih udruženja, već i za zajedničku borbu za bolje uslove za život svih naših građana i građanki.

Cilj nam je da od lokalne samouprave dobijemo jedan prostor koji ćemo zajedno koristiti za sve naše aktivnosti i svakodnevan rad.

Pozivamo sve građane i građanke naše opštine, ali i funkcionere i donosioce odluka, da svojim potpisom podrže inicijativu da sva udruženja sa teritorije naše opštine dobiju prostor za svoje aktivnosti i rad.

To možete učiniti na našim uličnim akcijama i performansima, ali i svakog radnog dana od 8 do 15 h u prostorijama udruženja Okular, pored Autobuske stanice u Ćićevcu.

Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi ga Trag fondacija.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *