Okular ima članicu Upravnog odbora MODS – a

MODS – Mreža organizacija za decu Srbije predstavlja savez udruženja koje čine organizacije koje se bave promocijom i zaštitom prava deteta u Srbiji. Godišnja skupština MODS-a održana je online 25. 11. 2020. Na ovoj sednici je naša predsednica i projektna menadžerka Aleksandra Milutinović postala jedna od 9 članova Upravnog odbora.

MODS1

MODS se zalaže za inkluzivno društvo u kome deca odrastaju bezbrižno i srećno, bez straha od diskriminacije i nasilja. Mreža organizacija za decu Srbije trenutno broji preko 80 članica i posvećena je ostvarivanju prava dece koja su garantovana Konvencijom o pravima deteta UN, Ustavom i zakonima UN Republike Srbije i ostvarivanju Milenijumskih ciljeva razvoja deklaracije „Svet po meri dece“, kao i Nacionalnog akcionog plana za decu Republike Srbije.

Članice MODS-a smatraju da briga o deci ima izuzetan značaj za svako društvo koje misli o svojoj budućnosti i da ulaganje u decu predstavlja najsigurniju investiciju u razvoj. Prioritetni zadatak našeg društva treba da bude unapređenje položaja dece. Jedan od načina za ostvarenje ovog zadatka je stvaranje organizacija koje rade sa decom u Srbiji.

Nacionalna Mreža organizacije građanskog društva za decu treba da olakša nevladinom sektoru saradnju sa državnim institucijama, zastupanje dece i rad na ostvarivanju prava sve dece u Srbiji, smanjenju siromaštva i društvene isključenosti dece, koristeći iskustva srodnih organizacija i mreža iz zemalja članica UN.

mods3

„Meni je izuzetna čast i vrlo sam dirnuta i polaskana što su me moje koleginice i kolege odabrale da budem u Upravnom odboru najznačajnije mreže organizacija koja zastupa decu u Srbiji. Od početka svog aktivizma upoznata sam sa ovom mrežom i delim sve njene vrednosti. MODS se sistematično i uporno zalaže za poštovanje dečijih prava, svojim inicijativama menja zakone i kritikuje one koji su ih napisali, ako je to potrebno. Ova mreža je najbolji prijatelj sve dece u Srbiji i mnogo sam ponosna što sam u organu koji je predstavlja“ – ističe  Milutinović.

 

Fotografije: MODS