OTVOREN JE KONKURS ZA OMLADINSKI ODBOR UNICEF-A

Dragi moji drugari i drugarice, imam jedno obaveštenje za vas!

Do 31. jula 2020. godine otvorene su prijave za OMLADINSKI ODBOR UNICEF-a u Srbiji.

Ja sam se prijavio, a pozivam i vas sa željom da postanemo članovi!

Ukoliko pristigne veliki broj prijava, postoji mogućnost da se konkurs zatvori i ranije, zato ne oklevajte. Potražite konkurs na sajtu ili na fejsbuk strani Unicef Srbija (https://www.unicef.org/serbia/pridruzi-se-UNICEF-Srbija-Omladinskom-odboru?fbclid=IwAR1KkblTD62z8_SyjPBfF7VCN7TZvS_pbWrYCAY4oKmgdQ29nWqG24o0WcM ). Popunite prijavu i pošaljite!

Unicef je visoko priznata svetska organizacija koja se bavi pravima dece, tj. Dečiji fond Ujedinjenih nacija. Počela je sa radom još davne 1946. godine, prisutna je u 190 zemalja sveta, uključujući i Srbiju. Sarađuje sa svim državama i vladama, sa lokalnim zajednicama i nezavisnim institucijama, a kako bi se obezbedila podrška deci. Ova organizacija sve radi u cilju dobrobiti dece, a posebno one koja su najugroženija. Da bi deca ostvarila svoje potencijala i to ne samo jednog dana, već svakog dana i  ne samo jedno dete, već SVAKO DETE!

Unicef pruža podršku za svako dete u oblasti ranog razvoja, obrazovanja, dečije zaštite i razvoja adolescenata i mladih, kao i u drugim oblastima.

Na nacionalnom nivou pronalaze se rešenja za decu koja mogu da se primene, tako da nijedno dete ne bude izostavljeno.

Unicef predstavlja i nezavistan glas dece, kroz koji se ukazuje i na kršenje prava deteta.

Njihova vizija budućnosti jeste SVET U KOME JE SVAKO DETE ZDRAVO, BEZBEDNO, OBRAZOVANO, ZBRINUTO I ZAŠTIĆENO, SVET U KOME SVA DECA MOGU DA OSTVARE SVOJE POTENCIJALE!

Rekao bih da je Unicef najznačajnija humanitarna organizacija koja brine o deci i njihovoj dobrobiti.

Zato vas pozivam da svi mi postanemo aktivniji i pomognemo svojim idejama kako bi deca živela boljim životom i kako bi savko dete bilo zaštićeno!

Aleksandar Nešić

Rođen 25. 9. 2003. godine u Kruševcu. Živi sa roditeljima, mlađom sestrom i bratom u Ćićevcu. Učenik drugog razreda srednje Ekonomsko – trgovinske škole u Ćićevcu. Obrazuje se za zanimanje ekonomski tehničar. Dve godine unazad je stipendista Fondacije „Ana i Vlade Divac“. Uključen u aktivnosti Udruženja „Okular“. U slobodno vreme voli da sluša muziku. Zainteresovan je za proučavanje istorije.