Položaj i izazovi jednoroditeljskih porodica u Srbiji

Tribina pod nazivom „Položaj i izazovi jednoroditeljskih porodica u Srbiji“ održana je u Ćićevcu, 24. decembra, u Skupštinskoj sali, sa početkom u 12h. Tribinu je organizovalo Udruženje „Okular“ iz Ćićevca, u okviru projekta „JednAKE majke“ koji sprovodi uz podršku Fondacije „Ana i Vlade Divac“ i Evropske unije, kao integralni deo projekta „Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih roditelja na tržištu rada“.
Tribina je akreditovana kod Komore socijalne zaštite. Realizovala se sa ciljem analize položaja jednoroditeljskih porodica i njihovog osnaživanja kroz informisanje o raspoloživim pravima, uslugama i resursima podrške. Namenjena je građanstvu, a naročito predstavnicima jednoroditeljskih porodica, kao i predstavnicima institucija i profesionalcima iz oblasti socijalne zaštite.