Potpisivanje Protokola o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja

U Ćićevcu je juče potpisan Protokol o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Kampanja je deo regionalnog projekta “Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog balkana i Turskoj”, koji finansira Evropska unija, a u Srbiji ga sprovode Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja, ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF.

U Ćićevcu je kampanju vodilo i sprovelo Udruženje Okular, zajedno sa Užičkim centrom za prava deteta.