Radionice za Super devojčice Okulara

Početkom jula meseca otpočele smo realiazaciju novog projekta, pod nazivom Super devojčice. Projekat je osmišljen sa ciljem osnaživanja devojčica uzrasta od 12 do 18 godina sa teritorije opštine Ćićevac kako bi postale sopstvene heroine i to putem radionica koje će voditi vršnjačke edukatorke, kao i internet kampanje kroz koju ćemo promovisati poruke i priče uspešnih žena kao uzora za devojčice.

Predlog_2

Putem konkursa za učešće na projektu, odabrale smo 20 devojčica koje će tokom jula, avgusta i septembra meseca učestvovati na našim radionicama. Polaznice radionica motivisaćemo da i same, kao mlade devojke, postanu društveno aktivne, borkinje za slobodu i ravnopravnost, kao i da naučeno prenesu svojim vršnjakinjama i vršnjacima u okviru odeljenskih zajednica.

Promovisanje primera uspešnih žena u različitim profesijama, omogućiće devojčicama da I sebe zamile u nekoj od tih profesija i ohrabriti ih na putu ličnog razvoja i napretka. 

Projekat Super devojčice sprovodi se zahvaljujući podršci Fondacije Rekonstrukcija ženski fond.