REact NOW! – radionice

Povodom obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar), a sa ciljem podizanja nivoa informisanosti adolescenata/tkinja u Ćićevcu o problemu trgovine ljudima, održane su radionice za učenike/ce OŠ “Dositej Obradović” i srednje Ekonomske škole.

Više od 70 osnovaca i srednjoškolaca diskutovalo je o ovoj temi i unapredilo svoja znanja, pre svega o prevenciji i merama opreza, sa našim mladim, a iskusnim vršnjačkim edukatorkama Anicom i Aleksandrom.

Radionice su aktivnosti projekta ReACT NOW!, koji Udruženje “Okular” sprovodi uz podršku organizacije ASTRA, kao integralni deo regionalnog projekta BAN III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! podržanog od strane Evropske unije.