Realizovani projekti

  • 2019. godina
  • 2018. godina
  • 2017. godina
  • 2016. godina
  • 2015. godina
s1
2019. | Realizovani projekti

— Suncokreti

Projekat  “Suncokreti” predstavlja volontersku akciju pružanja podrške i pomoći građanima opštine Ćićevac, kojima je ona potrebna. Naši volonteri „Suncokreti“ idu u nabavku namirnica, čiste sneg, vode korisnike ove usluge do lekara, pribavljaju  recepte i lekove i sl., tačnije, sve što je u njihovoj moći da pomognu licima kojima je pomoć potrebna. Dovoljno je samo zalepiti nalepnicu suncokreta na vidljivo mesto, ili popuniti upitnik. Projekat finansira opština Ćićevac.

React_now
2019. | Realizovani projekti

— ReACT NOW

Projekat ReACT NOW! podržala je organizacija ASTRA kao integralni deo regionalnog projekta BAN III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! podržanog od strane Evropske unije.  

Projekat je imao za cilj analiziranje  i unapređenje procesa implementacije  politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštite žrtava u Rasinskom okrugu.  U okviru projekta realizovana su 3 okrugla stola u Rasinskom okrugu i realizovane edukativne radionice za adolescente/kinje. Prikupljani su podaci  o implementaciji  politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštiti žrtava  u Ćićevcu, Varvarinu i Kruševcu (o formalnim institucionalnim mehanizmima, kao i o postojećim neformalnim), na osnovu čega je izrađen izveštaj o implementaciji  politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštiti žrtava  u Rasinskom okrugu.

Za_inkluzivnu_kucu_za_decu_Cicevca
2019. | Realizovani projekti

— Za inkluzivnu kuću za decu Ćićevca

Projekat „Za inkluzivnu kuću za decu Ćićevca“ deo je programa „Slavimo filantropiju“ koji je sproveden uz podršku USAID Srbija u oviru Programa za unapređivanje okvira za davanje, koji sprovodi Koalicija za dobročinstvo, čiji je vodeći partner Fondacija Ana i Vlade Divac.

Projekat je realizovan sa ciljem da se približi filantropija i kultura davanja deci, mladima i građanima/kama opštine Ćićevac kroz tribinu na ovu temu i radionice u osnovnim i srednjoj školi. Pored toga projekat je imao za cilj i organizovanje donatorskih aktivnosti (Donatorske večere) radi prikupljanja sredstava za adaptaciju i uređenje prostora za decu i mlade u Ćićevcu  (Inkluzivna kuća za decu i mlade),  koji će biti svima dostupan i pristupačan i gde će deca i mladi u opštini Ćićevac moći da se edukuju, druže i rekreiraju.  

54434425_1946231662165305_8660841886421876736_o
2019. | Realizovani projekti

— Inkluzivna kuća za decu i mlade

Projekat „Inkluzivna kuća za decu i mlade“ podržan je od Trag fondacije i finansiran sredstvima Evropske unije u okviru programa Akademija održivosti. Projekat je imao za cilj organizovanje donatorskih aktivnosti  radi prikupljanja sredstava za adaptaciju i uređenje prostora za decu i mlade u Ćićevcu.

 Putem donatorskih aktivnosti, među kojima je centralna bio Donatorski bal, prikupljena su novčana sredstva, koja su potom duplirana od strane Trag fondacije, te je ukupan novčani iznos dostigao oko 10.000,00 evra. Ovaj novac uložen je u uređenje i opremanje Inkluzivne kuće za decu i mlade, koja je u decembru mesecu i zvanično otvorena, a nakon toga nastavila sa radom kao samoodrživo mesto koje okuplja decu i mlade, podstiče razvoj njihovih potencijala i promoviše socijalnu inkluziju.

2019. | Realizovani projekti

— Humanitarna novogodišnja akcija – Osmeh na dar

Humanitarnu novogodišnju akciju „Osmeh na dar“ organizujemo u Ćićevcu tradicionalno, sa ciljem prikupljanja donacija za dečije paketiće. Akcija se sprovodi kao deo novogodišnje akcije humanitarne fondacije „Osmeh na dar“ iz Beograda i uz nihovu pomoć i podršku. Tokom protekle 2 godine podeljeno je preko 100 paketića deci u Ćićevcu. Planiramo da svake naredne godine budemo uspešniji, kako bismo izmamili što više dečijih osmeha!

Jednake-majke_2
2018. | Realizovani projekti

— JednAKE majke

Projekat „JednAKE majke“ realizovan je uz podršku Fondacije „Ana i Vlade Divac“ i Evropske unije, kao integralni deo projekta „Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih majki na tržištu rada u Srbiji“.    

Projekat je realizovan sa ciljem osnaživanja jednoroditeljskih porodica u Ćićevcu kroz edukaciju i informisanje radi povećanja mogućnosti za zapošljavanje. U okviru projekta realizovana je tribina pod nazivom „Položaj i izazovi jednoroditeljskih porodica u Srbiji“  i izrađen informativni liflet, na kojem roditelji mogu pronaći informacije o raspoloživim pravima, uslugama i resursima podrške.

Igre_bez_granica
2018. | Realizovani projekti

— Igre bez granica u opštini Ćićevac

Projekat „Igre bez granica u opštini Ćićevac“ realizovan je u saradnji sa organizacijom UNICEF, kao integralni deo projekta „Sport za sve“, koji je realizovan u  uz finansijsku podršku Telenor banke sa ciljem promocije socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kroz sport i rekreativne aktivnosti.

U okviru projekta je preko 200 dece sa invaliditetom i bez invaliditeta učestvovalo zajedno u sportskim i rekreativnim aktivnostima (igre bez granica, turniri, posete bazenu i sportskim klubovima).

Favicon
2018. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti 3

Angažovanje volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Favicon
2017. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti 2

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Zivot_bez_nasilja_za_svako_det e
2017. | Realizovani projekti

— Život bez nasilja za svako dete – Udruženi u zaštiti dece od nasilja

Projekat je realizovan sa ciljem kreiranja i sprovođenja kampanje za izradu i usvajanje Lokalnih međusektorskih protokola o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  u opštinama Varvarin i Ćićevac.

Udruženje “Okular“ je učestvovalo u realizaciji projekta kao partnerska organizacija, a u saradnji sa organizacijama UNICEF i Užički centar za prava deteta, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Favicon
2016. | Realizovani projekti

— Za lepši Ćićevac

Angažovanje mladih kao volontera/ki na uređivanju školskih dvorišta na teritoriji opštine Ćićevac. Povodom značajnih datuma koji promovišu ekologiju organizovani su i nagradni konkursi za učenike/ce osnovnih škola.

Volontiraj_i_ti
2016. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Ruku_za_pod_ruku
2015. | Realizovani projekti

— Ruku za/pod ruku

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške deci sa invaliditetom pri školovanju i uključivanju u aktivnosti lokalne zajednice.

  • 2019. godina
  • 2018. godina
  • 2017. godina
  • 2016. godina
  • 2015. godina
s1
2019. | Realizovani projekti

— Suncokreti

Projekat  “Suncokreti” predstavlja volontersku akciju pružanja podrške i pomoći građanima opštine Ćićevac, kojima je ona potrebna. Naši volonteri „Suncokreti“ idu u nabavku namirnica, čiste sneg, vode korisnike ove usluge do lekara, pribavljaju  recepte i lekove i sl., tačnije, sve što je u njihovoj moći da pomognu licima kojima je pomoć potrebna. Dovoljno je samo zalepiti nalepnicu suncokreta na vidljivo mesto, ili popuniti upitnik. Projekat finansira opština Ćićevac.

React_now
2019. | Realizovani projekti

— ReACT NOW

Projekat ReACT NOW! podržala je organizacija ASTRA kao integralni deo regionalnog projekta BAN III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! podržanog od strane Evropske unije.  

Projekat je imao za cilj analiziranje  i unapređenje procesa implementacije  politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštite žrtava u Rasinskom okrugu.  U okviru projekta realizovana su 3 okrugla stola u Rasinskom okrugu i realizovane edukativne radionice za adolescente/kinje. Prikupljani su podaci  o implementaciji  politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštiti žrtava  u Ćićevcu, Varvarinu i Kruševcu (o formalnim institucionalnim mehanizmima, kao i o postojećim neformalnim), na osnovu čega je izrađen izveštaj o implementaciji  politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštiti žrtava  u Rasinskom okrugu.

Za_inkluzivnu_kucu_za_decu_Cicevca
2019. | Realizovani projekti

— Za inkluzivnu kuću za decu Ćićevca

Projekat „Za inkluzivnu kuću za decu Ćićevca“ deo je programa „Slavimo filantropiju“ koji je sproveden uz podršku USAID Srbija u oviru Programa za unapređivanje okvira za davanje, koji sprovodi Koalicija za dobročinstvo, čiji je vodeći partner Fondacija Ana i Vlade Divac.

Projekat je realizovan sa ciljem da se približi filantropija i kultura davanja deci, mladima i građanima/kama opštine Ćićevac kroz tribinu na ovu temu i radionice u osnovnim i srednjoj školi. Pored toga projekat je imao za cilj i organizovanje donatorskih aktivnosti (Donatorske večere) radi prikupljanja sredstava za adaptaciju i uređenje prostora za decu i mlade u Ćićevcu  (Inkluzivna kuća za decu i mlade),  koji će biti svima dostupan i pristupačan i gde će deca i mladi u opštini Ćićevac moći da se edukuju, druže i rekreiraju.  

54434425_1946231662165305_8660841886421876736_o
2019. | Realizovani projekti

— Inkluzivna kuća za decu i mlade

Projekat „Inkluzivna kuća za decu i mlade“ podržan je od Trag fondacije i finansiran sredstvima Evropske unije u okviru programa Akademija održivosti. Projekat je imao za cilj organizovanje donatorskih aktivnosti  radi prikupljanja sredstava za adaptaciju i uređenje prostora za decu i mlade u Ćićevcu.

 Putem donatorskih aktivnosti, među kojima je centralna bio Donatorski bal, prikupljena su novčana sredstva, koja su potom duplirana od strane Trag fondacije, te je ukupan novčani iznos dostigao oko 10.000,00 evra. Ovaj novac uložen je u uređenje i opremanje Inkluzivne kuće za decu i mlade, koja je u decembru mesecu i zvanično otvorena, a nakon toga nastavila sa radom kao samoodrživo mesto koje okuplja decu i mlade, podstiče razvoj njihovih potencijala i promoviše socijalnu inkluziju.

2019. | Realizovani projekti

— Humanitarna novogodišnja akcija – Osmeh na dar

Humanitarnu novogodišnju akciju „Osmeh na dar“ organizujemo u Ćićevcu tradicionalno, sa ciljem prikupljanja donacija za dečije paketiće. Akcija se sprovodi kao deo novogodišnje akcije humanitarne fondacije „Osmeh na dar“ iz Beograda i uz nihovu pomoć i podršku. Tokom protekle 2 godine podeljeno je preko 100 paketića deci u Ćićevcu. Planiramo da svake naredne godine budemo uspešniji, kako bismo izmamili što više dečijih osmeha!

Jednake-majke_2
2018. | Realizovani projekti

— JednAKE majke

Projekat „JednAKE majke“ realizovan je uz podršku Fondacije „Ana i Vlade Divac“ i Evropske unije, kao integralni deo projekta „Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih majki na tržištu rada u Srbiji“.    

Projekat je realizovan sa ciljem osnaživanja jednoroditeljskih porodica u Ćićevcu kroz edukaciju i informisanje radi povećanja mogućnosti za zapošljavanje. U okviru projekta realizovana je tribina pod nazivom „Položaj i izazovi jednoroditeljskih porodica u Srbiji“  i izrađen informativni liflet, na kojem roditelji mogu pronaći informacije o raspoloživim pravima, uslugama i resursima podrške.

Igre_bez_granica
2018. | Realizovani projekti

— Igre bez granica u opštini Ćićevac

Projekat „Igre bez granica u opštini Ćićevac“ realizovan je u saradnji sa organizacijom UNICEF, kao integralni deo projekta „Sport za sve“, koji je realizovan u  uz finansijsku podršku Telenor banke sa ciljem promocije socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kroz sport i rekreativne aktivnosti.

U okviru projekta je preko 200 dece sa invaliditetom i bez invaliditeta učestvovalo zajedno u sportskim i rekreativnim aktivnostima (igre bez granica, turniri, posete bazenu i sportskim klubovima).

Favicon
2018. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti 3

Angažovanje volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Favicon
2017. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti 2

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Zivot_bez_nasilja_za_svako_det e
2017. | Realizovani projekti

— Život bez nasilja za svako dete – Udruženi u zaštiti dece od nasilja

Projekat je realizovan sa ciljem kreiranja i sprovođenja kampanje za izradu i usvajanje Lokalnih međusektorskih protokola o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  u opštinama Varvarin i Ćićevac.

Udruženje “Okular“ je učestvovalo u realizaciji projekta kao partnerska organizacija, a u saradnji sa organizacijama UNICEF i Užički centar za prava deteta, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Favicon
2016. | Realizovani projekti

— Za lepši Ćićevac

Angažovanje mladih kao volontera/ki na uređivanju školskih dvorišta na teritoriji opštine Ćićevac. Povodom značajnih datuma koji promovišu ekologiju organizovani su i nagradni konkursi za učenike/ce osnovnih škola.

Volontiraj_i_ti
2016. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Ruku_za_pod_ruku
2015. | Realizovani projekti

— Ruku za/pod ruku

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške deci sa invaliditetom pri školovanju i uključivanju u aktivnosti lokalne zajednice.