Realizovani projekti

  • 2019. godina
  • 2018. godina
  • 2017. godina
  • 2016. godina
  • 2015. godina
s1
2019. | Realizovani projekti

— Suncokreti

Projekat  “Suncokreti” predstavlja volontersku akciju pružanja podrške i pomoći građanima opštine Ćićevac, kojima je ona potrebna. Naši volonteri „Suncokreti“ idu u nabavku namirnica, čiste sneg, vode korisnike ove usluge do lekara, pribavljaju  recepte i lekove i sl., tačnije, sve što je u njihovoj moći da pomognu licima kojima je pomoć potrebna. Dovoljno je samo zalepiti nalepnicu suncokreta na vidljivo mesto, ili popuniti upitnik. Projekat finansira opština Ćićevac.

Favicon
2019. | Realizovani projekti

— ReACT NOW

Projekat  “Suncokreti” predstavlja volontersku akciju pružanja podrške i pomoći građanima opštine Ćićevac, kojima je ona potrebna. Naši volonteri „Suncokreti“ idu u nabavku namirnica, čiste sneg, vode korisnike ove usluge do lekara, pribavljaju  recepte i lekove i sl., tačnije, sve što je u njihovoj moći da pomognu licima kojima je pomoć potrebna. Dovoljno je samo zalepiti nalepnicu suncokreta na vidljivo mesto, ili popuniti upitnik. Projekat finansira opština Ćićevac.

Favicon
2019. | Realizovani projekti

— Inkluzivna kuća za decu

U okviru ovog projekta sa mladima koji su naši članovi/ce organizovale smo više uličnih akcija i donatorski bal sa aukcijom. Prikupljeno je ukupno oko 10.000,00 evra. Polovinu sredstava ulažemo u uređenje i opremanje prostora, dok ćemo preostala sredstva koristiti za nastavak realizacije inkluzivnih kreativnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti za decu i mlade.

Favicon
2019. | Realizovani projekti

— Akademija održivosti

U okviru ovog projekta sa mladima koji su naši članovi/ce organizovale smo više uličnih akcija i donatorski bal sa aukcijom. Prikupljeno je ukupno oko 10.000,00 evra. Polovinu sredstava ulažemo u uređenje i opremanje prostora, dok ćemo preostala sredstva koristiti za nastavak realizacije inkluzivnih kreativnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti za decu i mlade.

Favicon
2019. | Realizovani projekti

— Humanitarna novogodišnja akcija – Osmeh na dar

U okviru ovog projekta sa mladima koji su naši članovi/ce organizovale smo više uličnih akcija i donatorski bal sa aukcijom. Prikupljeno je ukupno oko 10.000,00 evra. Polovinu sredstava ulažemo u uređenje i opremanje prostora, dok ćemo preostala sredstva koristiti za nastavak realizacije inkluzivnih kreativnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti za decu i mlade.

Jednake-majke_2
2018. | Realizovani projekti

— JednAKE majke

Osnaživanje jednoroditeljskih porodica u Ćićevcu kroz edukaciju i informisanje radi povećanja mogućnosti za zapošljavanje. U okviru ovog projekta sa mladima koji su naši članovi/ce organizovale smo tribinu i humanitarnu akciju podele novogodišnjih paketića za decu iz jednorod.porodica.

Favicon
2018. | Realizovani projekti

— Igre bez granica u opštini Ćićevac

Realizacija besplatnih sportskih i rekreativnih aktivnosti za decu i mlade sa invaliditetom i bez invaliditeta u Ćićevcu. U okviru ovog projekta sa mladima koji su naši članovi/ce organizovale smo promotivnu tribinu, inkluzivne sportske aktivnosti za decu i mlade (2 puta nedeljno), sportske turnire, posete sportskim klubovima i izlete.

Favicon
2018. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti 3

Angažovanje volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Favicon
2017. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti 2

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Favicon
2017. | Realizovani projekti

— Život bez nasilja za svako dete – Udruženi u zaštiti dece od nasilja

Kampanja za unapređenje i usvajanje Lokalnih međusektorskih protokola o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. U saradnji sa predstavnicima institucija koordinisale smo procesom izrade i usvajanja Protokola o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u opštinama Varvarin i Ćićevac.

U okviru ovog projekta sa mladima koji su naši članovi/ce organizovale smo javnu akciju, radionice za učenike/ce osnovnih i srednjih škole, okrugli sto, likovne i literarne konkurse.

Favicon
2016. | Realizovani projekti

— Za lepši Ćićevac

Angažovanje mladih kao volontera/ki na uređivanju školskih dvorišta na teritoriji opštine Ćićevac. Povodom značajnih datuma koji promovišu ekologiju organizovani su i nagradni konkursi za učenike/ce osnovnih škola.

Favicon
2016. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Favicon
2015. | Realizovani projekti

— Ruku za/pod ruku

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške deci sa invaliditetom pri školovanju i uključivanju u aktivnosti lokalne zajednice.

  • 2019. godina
  • 2018. godina
  • 2017. godina
  • 2016. godina
  • 2015. godina
s1
2019. | Realizovani projekti

— Suncokreti

Projekat  “Suncokreti” predstavlja volontersku akciju pružanja podrške i pomoći građanima opštine Ćićevac, kojima je ona potrebna. Naši volonteri „Suncokreti“ idu u nabavku namirnica, čiste sneg, vode korisnike ove usluge do lekara, pribavljaju  recepte i lekove i sl., tačnije, sve što je u njihovoj moći da pomognu licima kojima je pomoć potrebna. Dovoljno je samo zalepiti nalepnicu suncokreta na vidljivo mesto, ili popuniti upitnik. Projekat finansira opština Ćićevac.

Favicon
2019. | Realizovani projekti

— ReACT NOW

Projekat  “Suncokreti” predstavlja volontersku akciju pružanja podrške i pomoći građanima opštine Ćićevac, kojima je ona potrebna. Naši volonteri „Suncokreti“ idu u nabavku namirnica, čiste sneg, vode korisnike ove usluge do lekara, pribavljaju  recepte i lekove i sl., tačnije, sve što je u njihovoj moći da pomognu licima kojima je pomoć potrebna. Dovoljno je samo zalepiti nalepnicu suncokreta na vidljivo mesto, ili popuniti upitnik. Projekat finansira opština Ćićevac.

Favicon
2019. | Realizovani projekti

— Inkluzivna kuća za decu

U okviru ovog projekta sa mladima koji su naši članovi/ce organizovale smo više uličnih akcija i donatorski bal sa aukcijom. Prikupljeno je ukupno oko 10.000,00 evra. Polovinu sredstava ulažemo u uređenje i opremanje prostora, dok ćemo preostala sredstva koristiti za nastavak realizacije inkluzivnih kreativnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti za decu i mlade.

Favicon
2019. | Realizovani projekti

— Akademija održivosti

U okviru ovog projekta sa mladima koji su naši članovi/ce organizovale smo više uličnih akcija i donatorski bal sa aukcijom. Prikupljeno je ukupno oko 10.000,00 evra. Polovinu sredstava ulažemo u uređenje i opremanje prostora, dok ćemo preostala sredstva koristiti za nastavak realizacije inkluzivnih kreativnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti za decu i mlade.

Favicon
2019. | Realizovani projekti

— Humanitarna novogodišnja akcija – Osmeh na dar

U okviru ovog projekta sa mladima koji su naši članovi/ce organizovale smo više uličnih akcija i donatorski bal sa aukcijom. Prikupljeno je ukupno oko 10.000,00 evra. Polovinu sredstava ulažemo u uređenje i opremanje prostora, dok ćemo preostala sredstva koristiti za nastavak realizacije inkluzivnih kreativnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti za decu i mlade.

Jednake-majke_2
2018. | Realizovani projekti

— JednAKE majke

Osnaživanje jednoroditeljskih porodica u Ćićevcu kroz edukaciju i informisanje radi povećanja mogućnosti za zapošljavanje. U okviru ovog projekta sa mladima koji su naši članovi/ce organizovale smo tribinu i humanitarnu akciju podele novogodišnjih paketića za decu iz jednorod.porodica.

Favicon
2018. | Realizovani projekti

— Igre bez granica u opštini Ćićevac

Realizacija besplatnih sportskih i rekreativnih aktivnosti za decu i mlade sa invaliditetom i bez invaliditeta u Ćićevcu. U okviru ovog projekta sa mladima koji su naši članovi/ce organizovale smo promotivnu tribinu, inkluzivne sportske aktivnosti za decu i mlade (2 puta nedeljno), sportske turnire, posete sportskim klubovima i izlete.

Favicon
2018. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti 3

Angažovanje volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Favicon
2017. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti 2

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Favicon
2017. | Realizovani projekti

— Život bez nasilja za svako dete – Udruženi u zaštiti dece od nasilja

Kampanja za unapređenje i usvajanje Lokalnih međusektorskih protokola o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. U saradnji sa predstavnicima institucija koordinisale smo procesom izrade i usvajanja Protokola o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u opštinama Varvarin i Ćićevac.

U okviru ovog projekta sa mladima koji su naši članovi/ce organizovale smo javnu akciju, radionice za učenike/ce osnovnih i srednjih škole, okrugli sto, likovne i literarne konkurse.

Favicon
2016. | Realizovani projekti

— Za lepši Ćićevac

Angažovanje mladih kao volontera/ki na uređivanju školskih dvorišta na teritoriji opštine Ćićevac. Povodom značajnih datuma koji promovišu ekologiju organizovani su i nagradni konkursi za učenike/ce osnovnih škola.

Favicon
2016. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Favicon
2015. | Realizovani projekti

— Ruku za/pod ruku

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške deci sa invaliditetom pri školovanju i uključivanju u aktivnosti lokalne zajednice.