Realizovani projekti

2023. | Realizovani projekti

— Podižem glas

Projekat na teme ženskog aktivističkog delovanja u zajednici koji ima za cilj stvaranje kvalitetnog medijskog sadržaja za mlade, koji promoviše rodnu ravnopravnost, antimilitarizam, antišovinizam i sl, sa posebnim osvrtom na praktično pripremanje feminističkih javnih dogadjaja.

2023. | Realizovani projekti

— Problem, promena, akciJA!

Jačamo kapacitete mladih iz ugroženih grupa u oblasti omladinskog rada, politike i ljudskih prava i povećavamo informisanost građana u Ćićevcu i Nišu o problemima mladih.

2023. | Realizovani projekti

— Let`s play

Uspostavljanje i sprovođenje besplatnih usluga za svu decu i mlade u 5 opština u Srbiji (Ćićevac, Varvarin, Paraćin, Ražanj i Lapovo).

2023. | Realizovani projekti

— Kroz OKULAR do šire slike o mladima

U partnerstvu sa CEKOS-om (Centrom za kulturu i obrazovanje Sonta) zagovaramo za prostore za mlade i resurse za poboljšanje kvaliteta života mladih u 5 okruga u Srbiji (zapadno-bački, rasinski, pomoravski, nišavski i šumadijski).

2022. | Realizovani projekti

— Pokretači/ce promena

Osnaživanje mladih iz 5 opština da istražuju, zagovaraju i realizuju aktivnosti za mlade.

2022. | Realizovani projekti

— ACT institucionalni grant

ACT institucionalni grant omogućio je Udruženju “Okular” održivost i nesmetano održavanje redovnih aktivnosti za decu i mlade u Inkluzivnoj kući za decu i mlade.

2022. | Realizovani projekti

— Osmeh iz Ćićevca

Radionice slikarstva i fotografije za decu i mlade.

2022. | Realizovani projekti

— Za osmehe, zagrljaje, ljubav - filantropiju

Slavimo filantropiju sa građanima i građankama opštine Ćićevac i promovišemo umetnost davanja.

2022. | Realizovani projekti

— Girl Power

Projekat koji kroz petodnevnu feminističku školu osnažuje devojčice i devojke i podstiče ih da aktivno deluju u svojim lokalnim zajednicama.

2022. | Realizovani projekti

— Mladi i mediji u borbi protiv dezinformacija

Deca i mladi (najmanje 250 direktno, a nekoliko hiljada indirektno) naučiće kroz radionice o medijskoj pismenosti: kako stvoriti kvalitetan medijski sadržaj (vesti, izveštaj, reportaža, članak, blog, prilog itd.), kako poštovati autorska prava , šta su informativni, a šta klikbejt naslovi, kako razlikovati pozitivan od negativnog sadržaja u medijima, koji su hvatači u oglašavanju i kako se koriste, o instrumentima manipulacije u medijima, lažnim vestima i kako se boriti protiv njih demistifikacijom i istinom, što bi povećalo stepen njihove medijske pismenosti i otpora govoru mržnje u medijima. Obuke će voditi predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva i / ili nastavnici i na ovaj način ćemo motivisati lokalne OCD da ojačaju otpornost građana na uticaj dezinformacija. Naš portal će mladi novinari – učesnici naših radionica uređivati najmanje tri meseca i stvoriti kvalitetan informativni kanal za mlade na lokalnom, ili čak nacionalnom nivou.

2021. | Realizovani projekti

— Lapovo je IN

Projekat koji medijski promoviše Opštinu Lapovo kao mesto gde su mladi donosioci/teljke odluka, mesto gde se brine o mladima i promovišu mladi i njihove inicijative.

2021. | Realizovani projekti

— Ćićevac je svet

Projekat koji medijski promoviše opštinu Ćićevac kroz vesti/blogove/emisiju i vizuale.

2021. | Realizovani projekti

— Biram da se aktiviram

Udruženje “Okular” obučiće volontere/članove/sve mlade ljude koji budu zainteresovani za to da aktivno učestvuju u društvenom životu, da svoje ideje pretvore u projekte, pronađu donatore i realizuju ih kroz dva dvodnevna treninga i kontinuiranu mentorsku pomoć.

2021. | Realizovani projekti

— Na mladima sve(t) ostaje

Projekat “Na mladima SVE(T) ostaje” ima za cilj da poveća učešće mladih u procesima planiranja i donošenja odluka u opštini Ćićevac kroz motivisanje donosioca odluka za razvoj i unapređenje omladinske politike u Ćićevcu.  

Udruženje će specifično nastojati da informiše i edukuje mlade sa teritorije opštine Ćićevac o značaju uključivanja u omladinsku politiku,  informiše donosioce odluka o značaju participacije mladih i kreiranju uslova za njihovo aktivno učešće u procesima planiranja i donošenja odluka, zagovara osnivanje Virtuelne kancelarije za mlade u opštini Ćićevac, poveća participaciju mladih u procesu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Ćićevac i zagovara izdvajanje budžetskih sredstava za mlade u opštini Ćićevac u skladu sa LAP-om za mlade. 

S obzirom na nerazvijenost omladinske politike u opštini Ćićevac, nepostojanje Kancelarije za mlade, Lokalnog akcionog plana za mlade, Saveta za mlade i niskih budžetskih sredstava za programe mladih, projekat će  kroz uspostavljanje KZM, istraživanje o mladima i organizovanje treninga za mlade nastojati da poboljša položaj mladih u Ćićevcu.

Vizuelni identitet projekta
2021. | Realizovani projekti

— Prvi put sa mladima o mladima

Projekat se realizuje sa ciljem uspostavljanja saradnje mladih i lokalnih donosioca odluka kako bi se unapredila lokalna omladinska politika na teritoriji opštine Ćićevac, oslanjajući se na primere dobre prakse koje su partnerske organizacije Centar za kulturu I
obrazovanje Sonta i Somborski edukativni centar razvile u Apatinu i Somboru.

Nek se cuje gals
2021. | Realizovani projekti

— Nek se čuje glas

Projekat za mlade, koji podrazumeva produkciju medijskih sadržaja za mlade, kao što su portal za mlade, You tube kanal sa emisijama za mlade, kao i realizaciju online Digitalnog omladinskog kluba, druženja mladih preko Zoom platforme. 

Posetite nas na: neksecujeglas.com

You tube kanal

Regionalni projekat za opštine: Ćićevac, Varvarin, Paraćin i Ražanj.

Klub
2021. | Realizovani projekti

— Inkluzivni klub za mlade

Projekat se realizuje  sa ciljem uspostavljanja socijalne usluge „Inkluzivni klub za mlade“ u Ćićevcu. Ova socijalna usluga omogućiće okupljanje adolescenata i mladih sa invaliditetom i/ili mentalnim smetnjama, kao i njihovih vršnjaka i vršnjakinja bez invaliditeta i/ili mentalnih smetnji u Inkluzivnoj kući za decu i mlade i zajendičko provođenje slobodnog vremena, uz realizaciju i pohađanje zabavnih, kulturnih, kreativnih, edukativnih, sportskih aktivnosti i sl.  

Projektom je predviđeno pilotiranje ove usluge na teritoriji opštine Ćiućevac, kao i sprovođenje kampanje javnog zagovaranja sa ciljem obezbeđivanja održivosti ove usluge.

Usluga “Inkluzivni klub za mlade” realizuje se u okviru regionalnog projekta „SOCIETIES 2“, koji finansira EU, sa ciljem unapređenja socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i/ili mentalnim teškoćama, pružanja podrške porodicama i prevencije institucionalizacije na teritoriji opštine Ćićevac.

2020. | Realizovani projekti

— “NIJE OK”

„Nije OK – prepoznaj, prijavi, pobedi korupciju“ projekat kroz četiri treninga, edu kampanju u medijima i tekstove
na blogu informiše i edukuje mlade da nije u redu dati/primiti mito, uči ih šta je korupcija, kako je prepoznati, „boriti se“ protiv nje, a uz praktičnu obuku na treninzima i tekstove na blogovima kako da napišu tužbu i prijave korupciju, kako da se bave istraživačkim novinarstvom i istražuju koruptivne procese na lokalu.

Treninge će voditi advokati sa iskustvom na ovu temu i iskusne/i praktičarke/i, pre svega, omladinskog rada, pošto nam je cilj da edukujemo mlade, a sve to uz pomoć vršnjačkih edukatorki/a.

Nije ok da daš novac da bi se zaposlio, nije ok da prodaš svoj glas na izborima, nije ok da platiš državnom lekaru operaciju… i nije ok da živiš u ubeđenju da je sve to ok!

2020. | Realizovani projekti

— “Super devojčice”

Projekat “Super devojčice” realizuje se sa ciljem osnaživanja devojčica uzrasta od 12 do 18 godina sa teritorije opštine Ćićevac kako bi postale sopstvene heroine i to putem radionica koje će voditi vršnjačke edukatorke, kao i internet kampanje kroz koju ćemo promovisati poruke i priče uspešnih žena kao uzora za devojčice.

2020. | Realizovani projekti

— AKTIVNE ZAJEDNICE: Solidarni odgovor na COVID-19

Projekat se realizuje na teritorijama opština Ćićevac i Varvarin, sa ciljem da porodično okruženje učini bezbednijim i umanji rizike od ugrožavanja mentalnog zdravlja dece i mladih.

U period od 3 meseca, kao odgovor na pojačane rizike od ugrožavanja mentalnog zdravlja uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, sprovode se sledeće aktivnosti: online radionice na temu mentalnog zdravlja adolescenata i mladih, besplatno pružanje psihološke pomoći i podrške  i informativno – edukativna kampanja, namenjena pre svega ženama, deci i mladima, koji trpe nasilje ili su u pojačanom riziku od nasilja i zloupotrebe.

Program Trag fondacije “AKTIVNE ZAJEDNICE: solidarni odgovor na COVID-19” realizuje se uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Fonda braće Rokfeler i Oak fondacije.

2020. | Realizovani projekti

— akTIvni PROTIV PREPREKA

Projekat “AkTIvni PROTIV PREPREKA” ima za cilj osnaživanje mladih osoba sa invaliditetom / hendikepom za aktivnije uključivanje u društvenu zajednicu, za društveno angažovanje, samozastupanje i povećanje mogućnosti za zapošljavanje.

Realizuje se u saradnji sa Dnevnim boravkom za decu, mlade i odrasle iz Varvarina i Udruženjem studenata sa hendikepom.

Projekat “AkTIvni PROTIV PREPREKA” je podržan od strane Formumom mladih sa invaliditetom  u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom / hendikepom”, koji se realizuje u period januar  2018 – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

LOGO_NZNB-SR-lat
2020. | Realizovani projekti

— NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST - veća saradnja i zapošljavanje mladih

Udruženje „Okular“ iz Ćićevca odabrano je kao jedna od 5 organizacija u Srbiji, za učešće u projektu „NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih”. Opšti cilj projekta odnosi se na unapređivanje dugoročne zapošljivosti NEET omladine, mladih ljudi koji nisu u obrazovanju, radnom odnosu i obuci, i promovisanje održive međusektorske saradnje na lokalnom nivou, u smeru preduzetničkih mehanizama zasnovanih na inkluzivnoj zajednici. Aktivnosti projekta usmerene su ka stvaranju inkluzivnih preduzetničkih mehanizama i stimulativnog okruženja za mlade. Saradnja između aktera politika za mlade i sistema socijalne zaštite u lokalnim zajednicama pokrenuće se kako bi se postigli bolji uslovi za zapošljavanje mladih ljudi koji se suočavaju sa različitim preprekama.

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Beogradski centar za ljudska prava, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Empirija.

2020. | Realizovani projekti

— Izgradnja dečijeg inkluzivnog igrališta u opštini Ćićevac

UNICEF je u saradnji sa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom Beograda (SSOSIB) i Udruženjem “Okular”, omogućio izgradnju inkluzivnog igrališta u Ćićevcu. Rad na osmišljavanju i izgradnji inkluzivnog igrališta odvijao se na participativan način,  uz učešće roditelja, dece i mladih i lokalne samouprave, kako bi igralište sadržalo adekvatne sprave i rekvizite koji će biti pristupačni za decu i njihove porodice i kako bi bilo održivo.

s1
2019. | Realizovani projekti

— Suncokreti

Projekat  “Suncokreti” predstavlja volontersku akciju pružanja podrške i pomoći građanima opštine Ćićevac, kojima je ona potrebna. Naši volonteri „Suncokreti“ idu u nabavku namirnica, čiste sneg, vode korisnike ove usluge do lekara, pribavljaju  recepte i lekove i sl., tačnije, sve što je u njihovoj moći da pomognu licima kojima je pomoć potrebna. Dovoljno je samo zalepiti nalepnicu suncokreta na vidljivo mesto, ili popuniti upitnik. Projekat finansira opština Ćićevac.

React_now
2019. | Realizovani projekti

— ReACT NOW

Projekat ReACT NOW! podržala je organizacija ASTRA kao integralni deo regionalnog projekta BAN III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! podržanog od strane Evropske unije.  

Projekat je imao za cilj analiziranje  i unapređenje procesa implementacije  politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštite žrtava u Rasinskom okrugu.  U okviru projekta realizovana su 3 okrugla stola u Rasinskom okrugu i realizovane edukativne radionice za adolescente/kinje. Prikupljani su podaci  o implementaciji  politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštiti žrtava  u Ćićevcu, Varvarinu i Kruševcu (o formalnim institucionalnim mehanizmima, kao i o postojećim neformalnim), na osnovu čega je izrađen izveštaj o implementaciji  politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštiti žrtava  u Rasinskom okrugu.

Za_inkluzivnu_kucu_za_decu_Cicevca
2019. | Realizovani projekti

— Za inkluzivnu kuću za decu Ćićevca

Projekat „Za inkluzivnu kuću za decu Ćićevca“ deo je programa „Slavimo filantropiju“ koji je sproveden uz podršku USAID Srbija u oviru Programa za unapređivanje okvira za davanje, koji sprovodi Koalicija za dobročinstvo, čiji je vodeći partner Fondacija Ana i Vlade Divac.

Projekat je realizovan sa ciljem da se približi filantropija i kultura davanja deci, mladima i građanima/kama opštine Ćićevac kroz tribinu na ovu temu i radionice u osnovnim i srednjoj školi. Pored toga projekat je imao za cilj i organizovanje donatorskih aktivnosti (Donatorske večere) radi prikupljanja sredstava za adaptaciju i uređenje prostora za decu i mlade u Ćićevcu  (Inkluzivna kuća za decu i mlade),  koji će biti svima dostupan i pristupačan i gde će deca i mladi u opštini Ćićevac moći da se edukuju, druže i rekreiraju.  

54434425_1946231662165305_8660841886421876736_o
2019. | Realizovani projekti

— Inkluzivna kuća za decu i mlade

Projekat „Inkluzivna kuća za decu i mlade“ podržan je od Trag fondacije i finansiran sredstvima Evropske unije u okviru programa Akademija održivosti. Projekat je imao za cilj organizovanje donatorskih aktivnosti  radi prikupljanja sredstava za adaptaciju i uređenje prostora za decu i mlade u Ćićevcu.

 Putem donatorskih aktivnosti, među kojima je centralna bio Donatorski bal, prikupljena su novčana sredstva, koja su potom duplirana od strane Trag fondacije, te je ukupan novčani iznos dostigao oko 10.000,00 evra. Ovaj novac uložen je u uređenje i opremanje Inkluzivne kuće za decu i mlade, koja je u decembru mesecu i zvanično otvorena, a nakon toga nastavila sa radom kao samoodrživo mesto koje okuplja decu i mlade, podstiče razvoj njihovih potencijala i promoviše socijalnu inkluziju.

2019. | Realizovani projekti

— Humanitarna novogodišnja akcija – Osmeh na dar

Humanitarnu novogodišnju akciju „Osmeh na dar“ organizujemo u Ćićevcu tradicionalno, sa ciljem prikupljanja donacija za dečije paketiće. Akcija se sprovodi kao deo novogodišnje akcije humanitarne fondacije „Osmeh na dar“ iz Beograda i uz nihovu pomoć i podršku. Tokom protekle 2 godine podeljeno je preko 100 paketića deci u Ćićevcu. Planiramo da svake naredne godine budemo uspešniji, kako bismo izmamili što više dečijih osmeha!

Jednake-majke_2
2018. | Realizovani projekti

— JednAKE majke

Projekat „JednAKE majke“ realizovan je uz podršku Fondacije „Ana i Vlade Divac“ i Evropske unije, kao integralni deo projekta „Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih majki na tržištu rada u Srbiji“.    

Projekat je realizovan sa ciljem osnaživanja jednoroditeljskih porodica u Ćićevcu kroz edukaciju i informisanje radi povećanja mogućnosti za zapošljavanje. U okviru projekta realizovana je tribina pod nazivom „Položaj i izazovi jednoroditeljskih porodica u Srbiji“  i izrađen informativni liflet, na kojem roditelji mogu pronaći informacije o raspoloživim pravima, uslugama i resursima podrške.

Igre_bez_granica
2018. | Realizovani projekti

— Igre bez granica u opštini Ćićevac

Projekat „Igre bez granica u opštini Ćićevac“ realizovan je u saradnji sa organizacijom UNICEF, kao integralni deo projekta „Sport za sve“, koji je realizovan u  uz finansijsku podršku Telenor banke sa ciljem promocije socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kroz sport i rekreativne aktivnosti.

U okviru projekta je preko 200 dece sa invaliditetom i bez invaliditeta učestvovalo zajedno u sportskim i rekreativnim aktivnostima (igre bez granica, turniri, posete bazenu i sportskim klubovima).

Favicon
2018. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti 3

Angažovanje volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Favicon
2017. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti 2

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Zivot_bez_nasilja_za_svako_det e
2017. | Realizovani projekti

— Život bez nasilja za svako dete – Udruženi u zaštiti dece od nasilja

Projekat je realizovan sa ciljem kreiranja i sprovođenja kampanje za izradu i usvajanje Lokalnih međusektorskih protokola o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  u opštinama Varvarin i Ćićevac.

Udruženje “Okular“ je učestvovalo u realizaciji projekta kao partnerska organizacija, a u saradnji sa organizacijama UNICEF i Užički centar za prava deteta, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Favicon
2016. | Realizovani projekti

— Za lepši Ćićevac

Angažovanje mladih kao volontera/ki na uređivanju školskih dvorišta na teritoriji opštine Ćićevac. Povodom značajnih datuma koji promovišu ekologiju organizovani su i nagradni konkursi za učenike/ce osnovnih škola.

Volontiraj_i_ti
2016. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Ruku_za_pod_ruku
2015. | Realizovani projekti

— Ruku za/pod ruku

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške deci sa invaliditetom pri školovanju i uključivanju u aktivnosti lokalne zajednice.

s1
2019. | Realizovani projekti

— Suncokreti

Projekat  “Suncokreti” predstavlja volontersku akciju pružanja podrške i pomoći građanima opštine Ćićevac, kojima je ona potrebna. Naši volonteri „Suncokreti“ idu u nabavku namirnica, čiste sneg, vode korisnike ove usluge do lekara, pribavljaju  recepte i lekove i sl., tačnije, sve što je u njihovoj moći da pomognu licima kojima je pomoć potrebna. Dovoljno je samo zalepiti nalepnicu suncokreta na vidljivo mesto, ili popuniti upitnik. Projekat finansira opština Ćićevac.

React_now
2019. | Realizovani projekti

— ReACT NOW

Projekat ReACT NOW! podržala je organizacija ASTRA kao integralni deo regionalnog projekta BAN III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! podržanog od strane Evropske unije.  

Projekat je imao za cilj analiziranje  i unapređenje procesa implementacije  politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštite žrtava u Rasinskom okrugu.  U okviru projekta realizovana su 3 okrugla stola u Rasinskom okrugu i realizovane edukativne radionice za adolescente/kinje. Prikupljani su podaci  o implementaciji  politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštiti žrtava  u Ćićevcu, Varvarinu i Kruševcu (o formalnim institucionalnim mehanizmima, kao i o postojećim neformalnim), na osnovu čega je izrađen izveštaj o implementaciji  politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštiti žrtava  u Rasinskom okrugu.

Za_inkluzivnu_kucu_za_decu_Cicevca
2019. | Realizovani projekti

— Za inkluzivnu kuću za decu Ćićevca

Projekat „Za inkluzivnu kuću za decu Ćićevca“ deo je programa „Slavimo filantropiju“ koji je sproveden uz podršku USAID Srbija u oviru Programa za unapređivanje okvira za davanje, koji sprovodi Koalicija za dobročinstvo, čiji je vodeći partner Fondacija Ana i Vlade Divac.

Projekat je realizovan sa ciljem da se približi filantropija i kultura davanja deci, mladima i građanima/kama opštine Ćićevac kroz tribinu na ovu temu i radionice u osnovnim i srednjoj školi. Pored toga projekat je imao za cilj i organizovanje donatorskih aktivnosti (Donatorske večere) radi prikupljanja sredstava za adaptaciju i uređenje prostora za decu i mlade u Ćićevcu  (Inkluzivna kuća za decu i mlade),  koji će biti svima dostupan i pristupačan i gde će deca i mladi u opštini Ćićevac moći da se edukuju, druže i rekreiraju.  

54434425_1946231662165305_8660841886421876736_o
2019. | Realizovani projekti

— Inkluzivna kuća za decu i mlade

Projekat „Inkluzivna kuća za decu i mlade“ podržan je od Trag fondacije i finansiran sredstvima Evropske unije u okviru programa Akademija održivosti. Projekat je imao za cilj organizovanje donatorskih aktivnosti  radi prikupljanja sredstava za adaptaciju i uređenje prostora za decu i mlade u Ćićevcu.

 Putem donatorskih aktivnosti, među kojima je centralna bio Donatorski bal, prikupljena su novčana sredstva, koja su potom duplirana od strane Trag fondacije, te je ukupan novčani iznos dostigao oko 10.000,00 evra. Ovaj novac uložen je u uređenje i opremanje Inkluzivne kuće za decu i mlade, koja je u decembru mesecu i zvanično otvorena, a nakon toga nastavila sa radom kao samoodrživo mesto koje okuplja decu i mlade, podstiče razvoj njihovih potencijala i promoviše socijalnu inkluziju.

2019. | Realizovani projekti

— Humanitarna novogodišnja akcija – Osmeh na dar

Humanitarnu novogodišnju akciju „Osmeh na dar“ organizujemo u Ćićevcu tradicionalno, sa ciljem prikupljanja donacija za dečije paketiće. Akcija se sprovodi kao deo novogodišnje akcije humanitarne fondacije „Osmeh na dar“ iz Beograda i uz nihovu pomoć i podršku. Tokom protekle 2 godine podeljeno je preko 100 paketića deci u Ćićevcu. Planiramo da svake naredne godine budemo uspešniji, kako bismo izmamili što više dečijih osmeha!

Jednake-majke_2
2018. | Realizovani projekti

— JednAKE majke

Projekat „JednAKE majke“ realizovan je uz podršku Fondacije „Ana i Vlade Divac“ i Evropske unije, kao integralni deo projekta „Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih majki na tržištu rada u Srbiji“.    

Projekat je realizovan sa ciljem osnaživanja jednoroditeljskih porodica u Ćićevcu kroz edukaciju i informisanje radi povećanja mogućnosti za zapošljavanje. U okviru projekta realizovana je tribina pod nazivom „Položaj i izazovi jednoroditeljskih porodica u Srbiji“  i izrađen informativni liflet, na kojem roditelji mogu pronaći informacije o raspoloživim pravima, uslugama i resursima podrške.

Igre_bez_granica
2018. | Realizovani projekti

— Igre bez granica u opštini Ćićevac

Projekat „Igre bez granica u opštini Ćićevac“ realizovan je u saradnji sa organizacijom UNICEF, kao integralni deo projekta „Sport za sve“, koji je realizovan u  uz finansijsku podršku Telenor banke sa ciljem promocije socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kroz sport i rekreativne aktivnosti.

U okviru projekta je preko 200 dece sa invaliditetom i bez invaliditeta učestvovalo zajedno u sportskim i rekreativnim aktivnostima (igre bez granica, turniri, posete bazenu i sportskim klubovima).

Favicon
2018. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti 3

Angažovanje volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Favicon
2017. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti 2

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Zivot_bez_nasilja_za_svako_det e
2017. | Realizovani projekti

— Život bez nasilja za svako dete – Udruženi u zaštiti dece od nasilja

Projekat je realizovan sa ciljem kreiranja i sprovođenja kampanje za izradu i usvajanje Lokalnih međusektorskih protokola o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  u opštinama Varvarin i Ćićevac.

Udruženje “Okular“ je učestvovalo u realizaciji projekta kao partnerska organizacija, a u saradnji sa organizacijama UNICEF i Užički centar za prava deteta, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Favicon
2016. | Realizovani projekti

— Za lepši Ćićevac

Angažovanje mladih kao volontera/ki na uređivanju školskih dvorišta na teritoriji opštine Ćićevac. Povodom značajnih datuma koji promovišu ekologiju organizovani su i nagradni konkursi za učenike/ce osnovnih škola.

Volontiraj_i_ti
2016. | Realizovani projekti

— Volontiraj i ti

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške starijim licima sa teritorije opštine Ćićevac. U okviru ovog projekta mladi su motivisani da kao volonteri/ke obilaze svoje starije sugrađane, obavljaju za njih manje kupovine i posreduju u obezbeđivanju usluga.

Ruku_za_pod_ruku
2015. | Realizovani projekti

— Ruku za/pod ruku

Angažovanje mladih kao volontera/ki za pružanje pomoći i podrške deci sa invaliditetom pri školovanju i uključivanju u aktivnosti lokalne zajednice.