Saopštenje za medije

Udruženje “Okular” iz Ćićevca u saradnji sa Dnevnim boravkom za decu, mlade i odrasle pri Centru za socijalni rad za opštine Vravarin i Ćićevac i Udruženjem studenata sa hendikepom iz Beograda, realizuje projekat “AkTIvni PROTIV PREPREKA”, sa ciljem osnaživanja mladih osoba sa invaliditetom / hendikepom za aktivnije uključivanje u društvenu zajednicu, za društveno angažovanje, samozastupanje i povećanje mogućnosti za zapošljavanje.

Prva aktivnost projekta jeste dvodnevni trening na temu društvenog aktivizma i medijske pismenosti mladih, koji će se održati 29.2. i 1.3.2020. godine u Varvarinu.

Nakon treninga, učesnici/e projekta će imati priliku da se uključe u osmišljavanje i sprovođenje javne akcije, a najmotivisaniji učesnici/ce će dobiti i priliku za angažman u Udruženju “Okular”, za šta je predviđena isplata honorara u periodu od 4 meseca.

Projekat “AkTIvni PROTIV PREPREKA” je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom / hendikepom”, koji se realizuje u periodu januar 2018 – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske Unije “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.