Sastanak sa organizatorima volontiranja u Srbiji

U sredu 16. juna, organizovan je sastanak u kancelariji UNICEF-a sa organizacijama koje su radile sa volonterima na mreži u prethodnom periodu. Naše udruženje Okular na sastanku predstavljale su Anica Stamenković i Jovana Janev. Pored njih, tu su bili i predstavnici OPENS-a, CZOR-a, Jazas-a i još par organizacija koje imaju jedan, ili više, poziva na platformi volonterinamrezi.rs.

Na samom početku organizatori volontiranja međusobno su ramenjivali iskustva sa volonterima i iskustva na samoj platformi. Potom su po grupama iznosili prednosti i nedostatke platforme, ali i predloge za poboljšanje rada platforme. Neki od predloga bili su kreiranje aplikacije/društvene mreže ,,Volonteri na mreži”, koja bi sadržala opcije kao na primer odeljak za chat-ovanje sa volonterima, mogućnost kreiranja profila organizacija i objavljivanje fotografija sa nekih uspešno odrađenih aktivnosti u okviru zadataka na platformi.

U drugom delu sastanka, pridružile su nam se predstavnice Ministrstva omladine i sporta, koje su zajedno sa Stanislavom Vučković iz UNICEF-a odgovarale na pitanja i slušale iskustva nas predstavnika organizacija. Ceo događaj vodila je Valentina Antić, uz pomoć Ksenie Mihailove, koja joj je pružala tehničku podršku.

“Kao članici Omladinskog odbora, koja je učestvovala u kreiranju nacionalne volonterske platforme Volonteri na mreži, bilo mi je drago da čujem na koje sve načine je ta platforma pomogla drugim organizacijama u njihovim aktivnostima. Sastanak nam je svima bio poprilično značajan, jer su nam razjašnjene sve nedoumice vezane za platformu, ali smo i razvili neka nove ideje za buduće zadatke.” – kaže naša Jovana Janev.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *