Solidarni odgovor na COVID-19

Program Solidarni odgovor na COVID-19 sada je dostupan i na teritorijama opština Ćićevac i Varvarin, sa ciljem da porodično okruženje učini bezbednijim i umanji rizike od ugrožavanja mentalnog zdravlja dece i mladih.

Naš odgovor na pojačane rizike od ugrožavanja mentalnog zdravlja uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, ogleda se u sledećim aktivnostima, koje će tokom naredna 3 meseca biti dostupne na teritorijama opština Ćićevac i Varvarin:

Radionice na temu mentalnog zdravlja adolescenata i mladih, koje će voditi Milica Stamenković po zanimanju master psihološkinja i psihoterapeutkinja, a koje će obrađivati neke od sledećih tema: mentalno zdravlje i psihoterapija, suočavanje sa traumom, asertivnost, bolesti zavisnosti, porodično i rodno zasnovano nasilje, poremećaji ishrane, zaštita i samozaštita od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i dr. Radionice će se održavati putem online platforme ZOOM i to uz poštovanje principa inkluzivnosti, koji nam je jako bitan i koji primenjujemo u svim našim aktivnostima.   

Besplatno pružanje psihološke pomoći i podrške dva puta nedeljno, u terminima koje ćemo redovno ažurirati, kako bi bili dostupni što većem broju sugrađana/ki. 

Informativno – edukativna kampanja, namenjena pre svega ženama, deci i mladima, koji trpe nasilje ili su u pojačanom riziku od nasilja i zloupotrebe. Kampanja će se odvijati putem društvenih mreža fejsbuk i instagram, kao i kroz podelu lifleta na mestima dostupnim ženama (poput prodavnica, salona za negu i lepotu, lokalnih institucija i OCD).

Program Trag fondacije “AKTIVNE ZAJEDNICE: solidarni odgovor na COVID-19” realizuje se uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Fonda braće Rokfeler I Oak fondacije.