Ruku pod/za ruku

Projekat Ruku pod/za ruku, kroz pružanje usluge ličnih pratioca deci sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom, koji osigurava njihovo nesmetano obrazovanje i ravnopravno uključivanje u vršnjačku grupu, a samim tim doprinosi i unapređenju kvaliteta života ove ciljne grupe, osnaživanju njihovih porodica i promociji inkluzivne kulture i volonterizma u lokalnoj zajenici sprovodilo je naše udruženje u 2015. godini. […]

Ruku pod/za ruku Read More »