Trening o javnom zagovaranju KOMS-a i UNICEF-a

U periodu od 21. do 25. decembra UNICEF i KOMS  realizovali su trening o javnom zagovaranju. Marija Pantelić vodila je treninge, a pomagale su joj Anja Jokić iz KOMS-a i Aleksandra Anđelić iz UNICEF-a. Na treninzima bili su članovi Omladinskog odbora UNICEF-a, Volonteri na mreži, ali i još par mladih sa strane koji su imali želju da učestvuju. Omladinski odbor Unicefa i udruženje Okular predstavljala je Jovana Janev.

trening 2

Sve je organizovano tako da to ne bude samo obično predavanje, već su mladi imali nekoliko domaćih zadataka, puno zajedničkih aktivnosti i zabavnih igrica. Cilj je svakako bio da mladi nauče više o javnom zagovaranju i o stvarima koje idu uz to, ali su organizatori želeli da se mladi, pre svega, zabave i zbliže. Teme treninga bile su javno zagovaranje, kako sastaviti akcioni plan i spremiti javni nastup. 

trening1

Svaki trening bio je zanimljiviji od prethodnog, a mladi su za organizatore imali samo reči hvale, a naravno i obrnuto. Poslednji trening bio je posvećen javnom nastupu i evaluaciji, ali se  razlikovao od prethodnih jer su mladi predstavljali svoje domaće zadatke. U sredu, na kraju treninga, mladi su podeljeni u 3 grupe i imali su za zadatak da do četvrtka u 20 h pošalju osmišljen i napisan akcioni plan nekog problema koji je značajan za položaj mladih. U petak su predstavljali svoje prezentacije i pričali o svojim inicijativama, koje su smislili i razradili u svojim grupama. Jedna grupa pričala je o mentalnom zdravlju, druga o zapošljavanju mladih, a treća o online školovanju i problemima mladih sa nekom smetnjom. Sve to predstavljali su pred komisijom koju su činile Milja i Anja iz KOMS-a i  Marija.

Ovaj trening će svima ostati u prelepom sećanju zato što je bio jedna divna i vrlo zanimljiva zajednička aktivnost.