Tri usluge za mlade u Ćićevcu – ka većoj zapošljivosti

Udruženje „Okular“ iz Ćićevca počelo je realizaciju projekta „Naša zajednica, naša budućnost – ka
većoj zapošljivosti mladih“. Za naše mlade nezaposlene korisnike, koji su završili školu i žele da se
zaposle i/ili da unaprede svoje veštine da lakše nađu posao, pripremili smo sledeće besplatne usluge:

 1. Okular pričaonica: Tematski onlajn razgovori -„pričaonice“ sa mladima, na kojima će se
  obrađivati različite teme od značaja za mentalno zdravlje (teme se biraju u dogovoru sa
  učenicima/ama). Savetovaćemo mlade u cilju njihovog osnaživanja i podsticanja za izlazak iz sigurne
  zone radi usavršavanja, bavljenja aktivizmom ili zapošljavanja, zajedno sa gostima –
  stručnjacima/kinjama iz oblasti psihologije, psihoterapije ili medicine. Informisaćemo mlade o radu
  institucija i uslugama koje one pružaju i posredovaćemo između institucija/usluga i mladih, a
  uputićemo ih i na korišćenje savetodavnih usluga, ukoliko su im potrebne.
 2. Prilike i TI: Informisanje mladih o mogućnostima sticanja novih znanja i veština kroz različite
  forme neformalnog obrazovanja, kao i o mogućnostima za stažiranje, obavljanje stručne prakse i
  zapošljavanje. U okviru ove usluge razmenjivaćemo informacije sa lokalnim preduzetnicima i NSZ –
  om, u cilju prikupljanja informacija o mogućnostima za mlade. Napravljena je i istoimena fejsbuk
  grupa u okviru koje delimo informacije od značaja za zapošljavanje ili unapređenje kompetencija za
  pronalaženje posla.
 3. Obuke za aktivno traženje posla usluga je koja obuhvata dve oblasti:

Informatička obuka:

Pokretanje računara, ulazak u programe i foldere, pravljenje novih foldera,
pravljenje fajlova unutar foldera, skladištenje podataka, instaliranje osnovnih besplatnih programa;
Otvaranje gmail adrese, slanje i primanje mejlova, kultura pisanja imejl poruka na srpskom i
engleskom jeziku, opcije slanja/pisanja mejlova i korišćenje dodataka na mejlu; Pisanje poslovne
biografije i motivacionog pisma na srpskom i engleskom jeziku; Rad sa programima za pisanje i
obradu teksta, pravljenje tabela, ubacivanje fotografija, crteža i sl., gugl disk; konvertovanje ćirilice u
latinicu (i obratno); Programi za pravljenje prezentacija of i onlajn – umeće pravljenja dobre poslovne
prezentacije (manje je više) i obuka u njenom prezentovanju klijentu; Pretraga poslova i slanje
poslovne biografije i motivacionog pisma poslodavcima.

Kurs engleskog jezika

O rasporedu i dinamici usluga i obuka bićete obavešteni putem naših profila na društvenim mrežama:


https://www.facebook.com/okularcicevac/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/okularcicevac/?hl=sr%20%20

A sve o ovom i ostalim našim projektima čitajte na sajtu: www.okular.rs.


Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a
sprovode ga Beogradski centar za ljudska prava, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS),
Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Empirija.