Udruženom reakcijom protiv trgovine ljudima u Ćićevcu

U Inkluzivnoj kući za decu i mlade udruženja Okular u Ćićevcu je 14. novembra 2019. godine realizovan okrugli sto Udruženom reakcijom protiv trgovine ljudima, u organizaciji Udruženja Okular iz Ćićevca. Cilj okruglog stola je unapređenje međusektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima, kao i zaštiti žrtava na teritoriji opštine Ćićevac.

Okupljeni učesnici (predstavnici institucija i organizacija sa teritorije opštine Ćićevac) učestvovali su u analizi implementacije postojećih politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava, mapiranju izazova u praksi i formiranju zaključaka o mogućnostima njihovog prevazilaženja.

Okrugli sto u Ćićevcu je drugi po redu, odukupno 3 planirana u Rasinskom okrugu. Prethodni je realizovan u Varvarinu, a sledeći je planiran u Kruševcu. Realizuju se u okviru projekta ReACT NOW!, koji Okular sprovodi uz podršku organizacije ASTRA, kao integralni deo regionalnog projekta BAN III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! podržanog od strane Evropske unije.