Unicefovo inkluzivno igralište

Da li ste čuli da se kod nas pravi prvo Unicefovo inkluzivno igralište u Srbiji?

Promovisali smo igralište koje za nas pravi UNICEF zajedno sa SSOSIB-om i studentima i profesorima Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, koji ga dizajniraju. Okačili smo najbolje radove naših đaka ispred zgrade Opštine Ćićevac i razgovarali sa Ćićevčanima o tome kako oni zamišljaju igralište na kojim će se igrati njihova deca.

Svi su bili iznenađeni kreativnošću naših đaka, iako su videli samo deo radova na temu “Igralište iz mojih snova”.

UNICEF, SSOSIB, dragi dizajneri,

Hvala u ime dece Ćićevca!