Young journalists of today – responsible digital citizens of tomorrow

OŠ “Dositej Obradović” Ćićevac ove godine je deo Erasmus plus porodice. Dobili smo projekat u partnerstvu sa našim dragim kolegama iz Hrvatske, Španije, Rumuije i Makedonije na temu Young journalists of today – responsible digital citizens of tomorrow (Mladi novinari danas – odgovorni građani u digitalnom društvu sutra). Naša predsednica Aleksandra Milutinović je koordinator ovog projekta za Srbiju i jedan od autora.

Edukacija nastavnika, razmena dobrih praksi i jačanje njihovih nadležnosti za sprovođenje međunarodnih projekata su važni ciljevi ovog projekta.

“Radeći ovaj projekat voleli bismo da podržimo i razvijamo međukulturne nadležnosti i podstičemo naše učenike i nastavnike da budu otvoreniji i tolerantniji prema različitim kulturama. U vezi sa našim projektnim ciljevima, isplanirali smo i druge projekte: radionice na temu medijske pismenosti i digitalnog državljanstva za studente i roditelje, internet-dnevna takmičenja, digitalni višejezični rečnik, zbirku digitalnih aplikacija i alata i kolekciju dobrih praksi. Takođe, organizovaćemo okrugle diskusije u kojima smo planirali da se ukaže na nedostatak postojećih digitalnih magazina za 8-15 godina. Pored medijskih grupa, kroz radionice i čitajući naše školske digitalne novine, svi naši učenici, nastavnici i roditelji biće uključeni u naš projekat. Medijske grupe i naši školski digitalni listovi nastaviće sa radom i nakon završetka projekta i postaće sastavni deo naše školske prakse. Naši radioničarski materijali i ostatak naših projekata biće objavljeni na našem projektnom sajtu i biće dostupni svim ostalim zainteresovanim stranama” – kažu učenici i nastavnici naše osnovne škole.

Više o projektu na njegovom blogu i sajtu škole:

https://cicevackivelikani.wordpress.com/

http://www.osdositejcicevac.edu.rs/