Zagovaramo i razgovaramo za bolji položaj mladih u Srbiji

Okrugli sto predstavnika/ca donosioca odluka, mladih i civilnog sektora na temu kako unaprediti omladinsku politiku i pospešiti participaciju mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou održan je u ponedeljak 20. februara u Varvarinu, a u organizaciji udruženja za mlade Okular iz Ćićevca i Centra za kulturu i obrazovanje iz Sonte, iz opštine Apatin.

Oba udruženja koja sprovode ovaj projekat imaju višegodišnje iskustvo na ovu temu i prepoznati su od strane donosioca odluka iz svih sektora na nacionalnom nivou.

Više od 30 donosilaca odluka iz 5 upravnih okruga u Srbiji: zapadnobački, rasinski, pomoravski, šumadijski i nišavski učestvovalo je na ovom događaju. “Pozdravljamo i to što se za naš današnji dijalog zainteresovalo Ministarstvo turizma i omladine, čija je predstavnica Milica Kovačević bila sve vreme sa nama, a svoja iskustva na ovu temu podelila je i Ivana Novaković, ispred Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada. Govorili smo o primerima dobre prakse, kao što je Grad Kruševac jer je zelen na semaforu omladinske politike, ali i o tome kako zajedno možemo da unapredimo mehanizme omladinske politike u drugim opštinama i gradovima koji su otvoreni za dijalog i saradnju sa civilnim sektorom i mladima i koji su spremni da mlade uključe aktivnije u proces donošenja svojih odluka koje se direktno njih tiču”, kažu organizatori.

Nakon višegodišnjeg zalaganja i zagovaranja, usvojena je Strategija za mlade. Ovaj strateški dokument odredio je prioritete omladinske politike do 2030. godine, a ono što je najvažnije u celom procesu je to što su u njegovom kreiranju učestvovali mladi kao i njihovi predstavnici/ce, krovni savezi i asocijacije, koji su se zalagali da ovaj dokument zaista oslikava stvarne potrebe mladih u Srbiji i da se institucije obavežu Strategijom na obezbeđivanje sistemske brige o mladima. 

Zakon o mladima predviđa nekoliko instrumenata lokalne omladinske politike i to su bile teme ovog Okruglog stola: finansiranje lokalne omladinske politike i realizacija Nacionalne strategije za mlade, lokalni akcioni planovi za mlade, saveti za mlade, kancelarija za mlade, uključivanje udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u sprovođenje lokalne omladinske politike i osnivanje i rad klubova za mlade, omladinskih centara i sl.

Zaključeno je da samo zajednički mladi, civilni sektor i institucije u državi mogu da utiču na sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, a to će doneti do poboljšanja kvaliteta života mladih u našoj zemlji.

“I na lokalnom i na nacionalnom nivou očekuje nas nastavak dijaloga mladih i donosilaca odluka,  kroz koji omogućavamo da upravo mladi govore o svojim potrebama i položaju, a mi, udruženja mladih, za mlade, i naši savezi i asocijacije,  tu smo da za taj bolji položaj zagovaramo kod predstavnika institucija. Nastavićemo da iniciramo procese koji su važni za mlade, kao što su Zakon o mladima i Akcioni plan Strategije za mlade i da učestvujemo, zastupamo i podržavamo mlade u njima.”, kažu iz udruženja Okular.

Ovo je jedna je od aktivnosti koju u partnerstvu sprovode Centar za kulturu i obrazovanje Sonta i Okular iz Ćićevca, a deo je projekta “Kroz Okular do šire slike o mladima” koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *