ZAJEDNO U BORBI PROTIV TRGOVINE LjUDIMA

Svake godine  30. јula, obeležava se Međunarodi dan borbe protiv trgovine ljudima. Ovaj dan se obeležava kako bi se ljudi i deca  upozorili, koliko je trgovina ljudima opasna i kako bi se podsetili da SVAKO OD NAS MOŽE POSTATI ŽRTVA TRGOVINE LjUDIMA. 

Danas ima dosta žrtava. Trgovina ljudima znači biti  prinudjen da radiš za nasilnike kao i to da se baviš prostitucijom, prinudnim radom u kući ili na nekom drugom mestu. Česta je trgovina organima, kao i primoravanje na brakove..

Neke žrtve završe i tragično jer ne uspeju da se spasu.

Trgovac takođe može biti svako!

To može biti i običan čovek ili žena, koji osobu mogu oteti, prodati, iskorišćavati kako bi zaradili novac ili na kraju i ubili.

Nasilnik žrtvi uzima sve lične stvari, zatvara je u izolaciju i stavlja u odnos dužničkog ropstva. 

Nasilnik može na drustvenim mrežama otvoriti i lažan profil, preko kog traži žrtvu. Zbog toga izbegavati kontakt sa nepoznatim ljudima i na društvenim mrežama treba izbegavati lažne profile i prijateljstva sa osobama koje ne poznajemo.

Svako ko posumnja na trgovinu ljudima, treba to odmah prijaviti policiji ili centru za socijalni rad ili nekoj organizaciji koja se bavi zaštitom žrtava trgovine ljudima kao što je na primer ASTRA (www.astra.rs ).

Anđela Egerić

Rođena je 12. 1. 2004. u Riđevštici (Trstenik). Učenica je drugog razreda SOŠO „Veselin Nikolić“ u Kruševcu, gde se obrazuje za zanimanje pekara. Aktivna je u Udruženju „Okular“ u Ćićevcu. Učestvuje u radionicama, rekreativnim aktivnostima i humanitarnim akcijama i treninzima. Učestvovala je na treningu Udruženja studenata sa hendikepom pod nazivom „Promoteri socijalne inkluzije“, koji je održan u Vrnjačkoj Banji 2019. godine. Nakon treninga, realizovala je radionicu za svoje vršnjake/inje u školi, sa ciljem promocije socijalne inkluzije. Voli da učestvuje u humanitarnim akcijama i da se druži sa osobama koje dele njena interesovanja.