Život bez nasilja – za svako dete

Pokretanje lokalnih kampanja radi poboljšanja odgovora na nasilje nad decom

Udruženje građana “Okular”  u saradnji sa UNICEF-om, Užičkim centrom za prava deteta i 18 organizacija civilnog društva, započinje realizaciju kampanje za unapređenje i usvajanje Lokalnih međusektorskih sporazuma o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u 20 opština u Srbiji.

Očekuje se da kampanje dovedu do unapređenja i usvajanja novih lokalnih međusektorskih sporazuma u opštinama gde oni ne postoje, kako bi doprineli punom ostvarivanju prava deteta na zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.  Suština ovih zagovaračkih napora su promocija nulte tolerancije prema nasilju nad decom i podrška potpunoj realizaciji prava svakog deteta na zaštitu od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja.

U opštini Ćićevac ne postoji Lokalni međusektorski protokol o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Na stvaranju ovog protokola radiće udruženim snagama državne institucije na teritoriji Opštine Ćićevac, uz koordinaciju Udruženja Okular, koje je dobilo poverenje od strane Unicefa da koordinira čitavim procesom  stvaranja protokola u našoj opštini. Rad na zajedničkom protokolu trajaće od septembra do kraja decembra 2017. godine kada će protokol biti potpisan i usvojen.

U saradnji sa svim relevantnim institucijama u ciljanim opštinama, pokušaćemo da unapredimo sporazume tako da oni jasno definišu sve oblike nasilja, predvide efikasnu koordinaciju, uspostave procedure za reagovanje, doprinesu povećanju broja otkrivenih slučajeva nasilja i povećanju broja procesuiranih nasilnika, formiranju jedinstvene funkcionalne baze podataka i uključe sve relevantne institucije i organizacije.

Kampanja je deo šireg projekta “Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske”, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije.